Meer inwoners kunnen genieten van een sociaal-pedagogische toelage

Wie de thuiszorg van een kind met een zware beperking op zich neemt, kan in De Pinte een sociaal-pedagogische toelage krijgen.

Eén van de voorwaarden was dat het hulpbehoevend kind geen recht mocht hebben op een persoonlijk assistentiebudget (PAB) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Gezinnen wachten echter gemiddeld 4 jaar op de toekenning van een PAB!

Op voorstel van raadslid Ina Quintyn werd het reglement aangepast en goedgekeurd door de Raad van Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2019.

Vanaf nu kan iedereen die het PAB niet ontvangt, ook al heeft men er recht op maar kreeg men deze nog niet, de sociaal-pedagogische toelage aanvragen bij het sociaal huis in De Pinte.

Tevens wordt er nu niet enkel meer rekening gehouden met de graad van erkenning van handicap, maar ook met de gevolgen ervan op het gezin en op het dagelijks leven van het kind.

Meer informatie over deze toelage en het concrete reglement vind je terug op de website van de gemeente via deze link.

‘Café’ moet opnieuw echt jeugdhuis worden

Foto: Jos De Keukeleire (Nieuwsblad)

Op de gemeenteraad van 25 november werden de raadsleden op de hoogte gebracht van een tijdelijke sluiting van het jeugdhuis Impuls. Deze beslissing werd genomen om het jeugdhuis terug op het juiste pad te brengen en met een vernieuwingstraject ook nieuwe vrijwilligers en een nieuw bestuur aan te stellen. Hiervoor werkt de schepen samen met de Pintse jeugdraad.

Raadslid Marthe Van Den Abbeele toonde in de gemeenteraad begrip voor de maatregel en sprak de hoop uit dat het jeugdhuis evolueert naar een echte ontmoetingsplaats, ook voor de ongebonden jeugd. “Activiteiten zoals voetbal op groot scherm, quiz, debat en dialoog, samen studeren … zouden er een plaats kunnen vinden.”

Tot slot werd er akte genomen van de plannen van het nieuwe bestuur om in 2025 een nieuw jeugdhuis te bouwen naast het OCP. Ruimte hoopt dan ook vurig dat de werking in de tussentijd gegarandeerd wordt op de huidige locatie. Een actief jeugdhuis is immers een katalysator voor een bruisende en jeugdige gemeente.