Over Ruimte

Bestuur

Wim Vanbiervliet volgde op 1 januari 2016 Jan Turf op als voorzitter van Ruimte.

Rudy Pieters
Penningmeester


Korte historiek

Ruimte is een lokale politieke beweging die in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 het levenslicht zag. Eind 1999 besloten de lokale afdelingen van SP, DPZ (De Pinte – Zevergem) en VU samen met enkele onafhankelijken, waaronder toenmalig eerste schepen Strumane, een nieuwe politieke beweging op te richten met als bedoeling enerzijds de progressieve krachten te bundeln en anderzijds de jarenlange meerderheid van CVP en PVV (18 zetels op 21) te breken.

De deelname van Ruimte aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 werd door de kiezer goed gesmaakt. Op 1 januari 2001 mochten 5 raadsleden hun eed afleggen (Katie Van Cauwenberghe, Gilbert Strumane, Geert Depestele, Fernand Demets en Wim Vanbiervliet). Evenwel leidde de overwinning van Ruimte niet tot een deelname aan het bestuur: CVP en PVV besloten verder samen te besturen. Antoine Depoorter en Det Vermassen zetelden voor Ruimte in de OCMW-raad.

Na de splitsing van de VU (2001) bleven aanvankelijk zowel Spirit als N-VA actief binnen Ruimte. Gilbert Strumane zei de actieve politiek vaarwel en N-VA trok in 2006 in kartel met CD&V naar de kiezer. Intussen had de lokale afdeling van Groen! besloten om mee deel uit te maken van Ruimte.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 behaalde Ruimte opnieuw 5 zetels (Katie Van Cauwenberghe, Geert Depestele, Wim Vanbiervliet, An Defloor en Hilde Claeys). Antoine Depoorter en Colette Verslyppe zetelden voor Ruimte in de OCMW-raad. Weer koos CD&V er voor om de coalitie met Open VLD verder te zetten.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd het lokale politieke landschap grondig hertekend. Ruimte werd voor het degelijke oppositiewerk tijdens de voorafgaande jaren beloond. Ruimte werd in 2012 de tweede politieke formatie van De Pinte en vormde met 5 zetels de grootste fractie binnen meerderheid (Ruimte, N-VA en Open VLD). Hilde Claeys werd burgemeester, Trudo Dejonghe en Wim Vanbiervliet (tussen 2013 en 2015) maken deel uit van het college. Lutgard Vermeyen (fractieleider) en Simon Suys zetelden in de gemeenteraad en Jan Turf  was lid van de OCMW-raad. Wim Vanbiervliet was tevens voorzitter van de gemeenteraad.

Op 14 oktober 2018 werd Ruimte beloond voor het goede bestuur en de werkkracht van haar mandatarissen. Ruimte ging 6,3% vooruit en won 1 extra zetel. Uittredend burgemeester Hilde Claeys behaalde het derde hoogst aantal voorkeurstemmen. Een duidelijk signaal van de kiezer dat evenwel door de grootste partij CD&V werd genegeerd, waardoor Ruimte opnieuw naar de oppositiebanken werd verwezen. Ruimte zal met een dynamische ploeg van 6 raadsleden (Wim Vanbiervliet – fractieleider, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abeele en Ina Quintyn) de komende 6 jaar constructief oppositie voeren.

Eind 2023 besliste Groen in het licht van de fusie met Nazareth om Ruimte te verlaten.

Vooruit en de onafhankelijke leden beslisten om bij de lokale verkiezingen van oktober 2024 elk hun eigen weg te gaan, waardoor Ruimte enkel met ongebonden kandidaten zich aan de inwoners van Nazareth en De Pinte zal aanbieden.