Over Ruimte

Bestuur

Wim Vanbiervliet volgde op 1 januari 2016 Jan Turf op als voorzitter van Ruimte. Jan gaat zich voortaan volledig toeleggen op zijn mandaat als OCMW-raadslid. Wim was de afgelopen drie jaar schepen en is tevens voorzitter van de gemeenteraad.

Als voorzitter van Ruimte zal hij toekijken op de correcte uitvoering van het bestuursakkoord, de verkiezingen van 2018 voorbereiden en de verdere samenwerking tussen de partners binnen Ruimte waarborgen.

Wim Vanbiervliet Voorzitter   e-mail
Philip De Roeck Philip De Roeck Ondervoorzitter sp.a e-mail
Colette Verslyppe Ondervoorzitter Groen e-mail
Peter De Wilde Peter De Wilde Secretaris e-mail

Korte historiek

Ruimte is een lokale politieke beweging die in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 het levenslicht zag. Eind 1999 besloten de lokale afdelingen van SP, DPZ (De Pinte – Zevergem) en VU samen met enkele onafhankelijken, waaronder toenmalig eerste schepen Strumane, een nieuwe politieke beweging op te richten met als bedoeling enerzijds de progressieve krachten te bundelen en anderzijds de jarenlange meerderheid van CVP en PVV (18 zetels op 21) te breken.

De deelname van Ruimte aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 werd door de kiezer goed gesmaakt. Op 1 januari 2001 mochten 5 raadsleden hun eed afleggen (Katie Van Cauwenberghe, Gilbert Strumane, Geert Depestele, Fernand Demets en Wim Vanbiervliet). Evenwel leidde de overwinning van Ruimte niet tot een deelname aan het bestuur: CVP en PVV besloten verder samen te besturen. Antoine Depoorter en Det Vermassen zetelden voor Ruimte in de OCMW-raad.

Na de splitsing van de VU (2001) bleven aanvankelijk zowel Spirit als N-VA actief binnen Ruimte. Gilbert Strumane zegde de actieve politiek vaarwel en N-VA trok in 2006 in kartel met CD&V naar de kiezer. Intussen had de lokale afdeling van Groen! besloten om mee deel uit te maken van Ruimte.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 behaalde Ruimte opnieuw 5 zetels (Katie Van Cauwenberghe, Geert Depestele, Wim Vanbiervliet, An Defloor en Hilde Claeys). Antoine Depoorter en Colette Verslyppe zetelden voor Ruimte in de OCMW-raad. Weer koos CD&V er voor om de coalitie met Open VLD verder te zetten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 werd het lokale politieke landschap grondig hertekend. Ruimte werd voor het degelijke tijdens de voorafgaande jaren beloond. Ruimte is vandaag de tweede formatie van De Pinte en vormt met 5 zetels de grootste fractie van de nieuwe meerderheid (Ruimte, N-VA en Open VLD). Hilde Claeys (burgemeester), Trudo Dejonghe (schepen) en Wim Vanbiervliet (schepen tussen 2013 en 2015) maken deel uit van het College. Lutgard Vermeyen (fractieleider) en Simons Suys zetelen in de gemeenteraad en Jan Turf  is lid van de OCMW-raad.

Websites

– lokale afdeling sp.a
– lokale afdeling Groen

De onafhankelijken hebben geen aparte website.