Gemeenteraad

Ruimte in de gemeenteraad

Hilde Claeys Hilde Claeys Burgemeester: Algemene coördinatie, Bevolking, Burgerlijke stand,
Dorps- en wijkversterking, Erediensten en Politie
e-mail
Trudo Dejonghe Trudo Dejonghe Schepen van Sport, Stedenbouw, Landbouw en Ruimtelijke Ordening e-mail
Wim Vanbiervliet Wim Vanbiervliet Schepen van Jeugd, Juridische zaken, Duurzaamheid,
Leefmilieu en Ontwikkelingssamenwerking (2012-2015)
+ Voorzitter van de gemeenteraad (2016-2018)
e-mail
Lutgard Vermeyen Lutgard Vermeyen gemeenteraadslid e-mail
Simon Suys Simon Suys gemeenteraadslid e-mail

Agendapunten

Indien u vragen hebt omtrent behandelde agendapunten of u wenst dat Ruimte een punt dat u of uw vereniging nauw aan het hart ligt op de agenda zou plaatsen, dan mag u steeds contact opnemen met onze gemeenteraadsleden.

Gemeenteraad bijwonen

Als burger kan u de openbare zitting van de gemeenteraad steeds bijwonen. Deze vindt steeds plaats op een maandag. U vindt de agenda bij het binnenkomen van de raadszaal.

De data van de gemeenteraden en de verslagen van de gemeenteraad vindt u beide terug op de gemeentelijke website van De Pinte en Zevergem.

Zelf een vraag stellen tijdens de gemeenteraad

Indien u zelf een vraag wil stellen aan iemand uit de gemeenteraad kan u dit doen door gebruik te maken van het vragenhalfuurtje, een mogelijkheid die destijds op voorstel van Ruimte van onder het stof werd gehaald. Hier kan u het desbetreffend reglement downloaden.

Zelf een punt op de agenda van de gemeenteraad plaatsen

Recent werd het middels het nieuwe Gemeentedecreet mogelijk voor de inwoners om zelf een punt op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dit burgerinitiatief geeft aan de inwoners het recht zelf vragen en voorstellen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de raad te brengen en toe te lichten. Om de agenda te halen moeten de voorstellen van de burgers worden gesteund door 2% van de inwoners ouder dan 16 jaar.

Zie “Voorstellen van burgers

Zelf een verzoekschrift indienen bij de gemeenteraad

Daarnaast heeft u als burger het recht verzoekschriften in te dienen bij de gemeenteraad. Het moet wel een onderwerp betreffen die behoort tot de bevoegdheid van de gemeente. De gemeenteraad zal dan binnen de drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord verstrekken.

Zie “Verzoekschriften aan de gemeenteraad