Nieuwe meerderheid zet resoluut in op sociaal woonbeleid

Een van de opvallende keuzes van de nieuwe meerderheid is de sterke aandacht voor sociaal woonbeleid. Dat blijkt uit tal van initiatieven:

 1. ongezonde tot levensgevaarlijke woonsituaties worden aangepakt (bv. voor het eerst werd een woning onbewoonbaar verklaard)
 2. woningen die langer dan twee jaar leegstaan, worden belast. Hiermee gaan we de verloedering van de woonomgeving tegen en komen er terug meer woningen op de markt
 3. er zal voortaan worden op toegezien dat de huurprijs vermeld wordt op de bordjes “Te huur” (een wettelijke verplichting overigens)
 4. gemeente en OCMW werken ook samen met het Sociaal VerhuurKantoor (SVK) dat huurwoningen zoekt voor wie het minder breed heeft
 5. een plan van aanpak om in de toekomst 133 nieuwe sociale woningen te bouwen in De Pinte en Zevergem, met voorkeur voor een gezonde mix in alle nieuwe verkavelingen.

Meer details vindt u in de nieuwsbrief van Ruimte welke u normaal ook op papier hebt ontvangen in de brievenbus. In deze nieuwsbrief hebben we trouwens ook aandacht voor de volgende onderwerpen:

– Al eens gedacht aan zorgwonen?
– Oprichting landbouwraad goedgekeurd
– Herbruikbare luiers komen terug
– Kan een ramp als Wetteren ook bij ons?
– De Pinte en Zevergem: bruisende gemeenschappen
– De Slimste Gemeente, een terugblik…
– De nieuwe bestuursploeg van Ruimte

Veel leesplezier!

 

Enquêtes rond gemeentelijke infrastructuur en uitleendienst

Het gemeentebestuur wil graag op een ruime en objectieve manier de noden en wensen van alle verenigingen in kaart brengen betreffende het gebruik van infrastructuur en materiaal. Daarom werden twee online enquêtes opgesteld: één over de (gemeentelijke) infrastructuur en één over de uitleendienst. De input die we krijgen vanuit deze enquêtes kan daarbij als basis dienen voor verdere analyse en toekomstige beleidskeuzes.

Deze enquêtes hebben echter slechts zin als we de mening van zo veel mogelijk huidige gebruikers kennen. We zouden dus willen aandringen om zeker op deze oproep te reageren! Het invullen vraagt immers slechts 5 minuten tijd.

Om een idee te hebben van de inhoud van de enquête kan u in bijlage de pdf-versie vinden. Het is wel niet de bedoeling deze pdf versies te gebruiken om jullie mening door te geven.

Hoe gaat het praktisch te werk?

 1. Bespreek deze enquêtes eerst binnen het bestuur van uw vereniging.
 2. Open de online enquêtes over de (gemeentelijke) infrastructuur en de uitleendienst.
  1. U komt automatisch op de online enquête terecht die logisch opgebouwd en makkelijk in te vullen is.
  2. Als u er niet in slaagt om een volgende pagina te bereiken, bent u wellicht vergeten een vraag in te vullen.
  3. In verschillende vensters kunt u extra commentaar kwijt. Dit kan interessante bijkomende info opleveren. Dit invulveld is echter beperkt qua aantal karakters. Houd daarom uw commentaar kort en bondig. Achteraf kan dit indien nodig nog verder verduidelijkt worden via een gesprek.
  4. Tijdens het invullen kan u via de kop onderaan naar vorige pagina’s terugkeren.
  5. Als u eenmaal begint aan de enquête dient u deze ook in een keer volledig af te werken.
  6. Zodra u de laatste pagina hebt afgesloten, wordt de enquête doorgestuurd en kunt u niets meer veranderen.
 3. E-mail Bob Lentacker wanneer u de enquête heeft ingevuld (als extra controle).

Deadline

28 juni 2013

Vragen?

Contacteer gerust Bob Lentacker (Diensthoofd Vrije Tijd):

 1. via e-mail
 2. telefonisch op 09 280 98 46

Opnieuw wekelijkse ophaling van huisvuil tijdens de zomervakantie

In 2011 startte De Pinte met de ophaling van Groeten-, Fruit- en Tuinafval (GFT). Tegelijk gebeurde de ophaling van het restafval vanaf dan elke twee weken, in afwisseling met de ophaling van het GFT.

Bij het einde van de lopende drie jaar durende overeenkomst werd deze maatregel in het algemeen gunstig geëvalueerd. GFTZo zorgde de afzonderlijke ophaling er voor dat het restafval daalde tot minder dan (de door OVAM vooropgestelde doelstelling van) 150kg per inwoner.

Daarom besloot de gemeenteraad in de zitting van 15 april 2013 verder te gaan met de afzonderlijke ophaling van GFT.

Maar omdat uit de evaluatie en de bevraging van de bevolking bleek dat de tweewekelijkse ophaling van het huisvuil vooral in de zomermaanden problemen opleverde ingevolge de hitte en de vakantie, stelde de gemeente o.a. op vraag van Wim Vanbiervliet onlangs de vraag aan IVM hoeveel een bijkomende ophaling van het restafval zou kosten.

Het college van burgemeester en schepenen besloot ondertussen ook het restafval gedurende 2 maanden (van 15 juni tot 15 augustus) opnieuw wekelijks te laten ophalen. “Na de zomer zullen deze proefperiode evalueren, zodat bij het afsluiten van een nieuwe afhaalovereenkomst dit mogelijks permanent zou vastgelegd kunnen worden.” aldus schepen van leefmilieu Wim Vanbiervliet (Ruimte).