Officiële opening fietspunt aan station De Pinte op 16 mei

Fietspunten stimuleren het gebruik van de fiets in combinatie met het openbaar vervoer. Fietsers kunnen in de fietspunten terecht om een tweewieler te huren of indien ze nood hebben aan kleine fietsherstellingen om veilig en reglementair thuis te geraken.

Groep INTRO opent op 16 mei 2014 officieel zo’n fietspunt aan het station van De Pinte (kant Stationsstraat). De leden van het schepencollege fietsen die dag tot aan het station. Na een toespraak door Koen Vande Merck (Groep INTRO) en schepen Ferry Comhair volgt de ‘officiële opening’ door burgemeester Hilde Claeys. Er wordt afgesloten met een drankje aangeboden door het gemeentebestuur. Iedereen is welkom op deze opening. Bevestig gewoon even je komst via mariska.samyn@depinte.be of 09 280 80 98 en dit ten laatste op maandag 12 mei 2014.

Alle medewerkers van het fietspunt werken in het kader van een sociaal tewerkstellingsproject. Zij doen een aantal keer per dag hun ronde in de stationsomgeving, onderhouden de fietsenstallingen, ruimen zwerfvuil op en zorgen ervoor dat alle fietsen ordelijk gestald staan. Foutief gestalde fietsen krijgen een label waarmee de eigenaar verzocht wordt om zijn of haar fiets correct achter te laten.

In het fietspunt kan je ook terecht voor eenvoudige fietsherstellingen volgens het thuiskom-principe: fietspuntmedewerkers zorgen ervoor dat je op een veilige en reglementaire wijze met je fiets thuis geraakt. Voor een meer ingewikkelde herstelling of een grondig onderhoud van je fiets kan je terecht bij je gewone fietshandelaar.

Het fietspunt is elke werkdag bemand van 7u tot 10u en van 16u tot 19u.

Meer info? www.fietsenwerk.be

BIN’s in De Pinte stellen zichzelf voor op infovergadering op 27 maart 2014

De Pinte telt 5 Buurt Informatie Netwerken (BIN’s): Toutefais, Zwartegat, Klein Nazareth, Wijngaardeke en Krila (Kriekestraat en Landuitstraat). Elk van hen werkt mee aan een veiliger buurt. Maar omdat nog veel inwoners in De Pinte niet op de hoogte zijn van het bestaan van een BIN, of niet weten wat een BIN precies inhoudt, organiseert de gemeente De Pinte een infoavond waarop de BIN’s zichzelf en hun werking voorstellen.

Wat is een BIN?

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie. Het heeft als doel de veiligheid van de buurt te verhogen door alert te reageren. Bij verdachte handelingen of personen en bij inbraak of inbraakpogingen nemen de buurtbewoners onmiddellijk contact op met de politie via het nummer 101 en brengen ze elkaar zo vlug mogelijk op de hoogte. Iedereen die zich geroepen voelt, kan toetreden tot een BIN.

Infoavond voor wie meer wil weten

Wie wil te weten komen hoe een BIN werkt en welke engagementen de toetreding tot een BIN inhoudt, nodigen we uit naar de infovergadering op donderdag 27 maart 2014 om 20 uur in de cultuurzaal van het OCP. De politiezone Schelde-Leie doet de werking van de BIN’s uit de doeken. Ook de hoofdcoördinator en de verschillende coördinatoren van elke BIN zullen aanwezig zijn. Na de voorstelling krijgt iedereen uiteraard de kans om vragen te stellen.

Praktische info

Wie op de vergadering aanwezig wenst te zijn, neemt contact op met de communicatieambtenaar (ad interim) van de gemeente: Christine Bonheure, communicatie@depinte.be, tel. 09 280 80 89.