Ruimte vraagt een afhaalpunt voor verenigingen

Verenigingen hebben het dit jaar door de coronacrisis extra moeilijk om geld in te zamelen om hun werking te financieren. Eetfestijnen, pannenkoekenslag, wafelbak, deur-aan-deurverkoop … vele activiteiten dienden uitgesteld te worden of werden uiteindelijk afgelast. Creatief als verenigingen zijn, werd snel gezocht naar alternatieven via thuislevering of afhaalmogelijkheden. Recent besliste de gouverneur van Oost-Vlaanderen evenwel dat ook de deur-aan-deurverkopen of leveringen aan huis niet meer kunnen. Bedelingen en afhalingen op een afhaalpunt mag wel nog, mits georganiseerd door de lokale overheid.

Ter ondersteuning van onze verenigingen, kan De Pinte de mogelijkheid bieden om hun occasionele opbrengstverkopen te laten doorgaan, waarbij een afhaalpunt wordt ingericht.

Hierbij handelt de vereniging nog steeds de bestellingen af, maar wordt er een veilige locatie ingericht waar de goederen met hulp van de vereniging kunnen afgehaald worden, dit volgens de coronarichtlijnen en onder toezicht van de gemeente.

In enkele gemeenten wordt dit reeds georganiseerd, bv. door middel van gemeentelijke drive-ins of door het aanbieden van een ruimte waarin de goederen coronaproof kunnen opgehaald worden, en waarbij gewerkt wordt met een tijdsslot.

Raadslid Ina Quintyn roept de gemeente op om werk te maken van zo een gemeentelijk ophaalpunt en plaatst dit alvast op de agenda van de gemeenteraad van 30 november, al hopen we dat de gemeente reeds voordien zo’n punt zal hebben ingericht.

Gemeenteraad van 27 april kan je LIVE online volgen

Door de Corona-maatregelen zal de Gemeente- en OCMW-raad van maandag 27 april 2020 niet fysiek kunnen samenkomen in de raadzaal. Daarom voorziet de gemeente in een LIVE-stream. Op die manier kan je de zitting LIVE volgen van thuis uit, via gsm, laptop of tablet.

De link voor de LIVE-stream vind je hier: https://www.depinte.be/live-gemeenteraad.aspx .

Opgelet: anders dan voorheen zal de raad van start gaan om 19u.

Meer inwoners kunnen genieten van een sociaal-pedagogische toelage

Wie de thuiszorg van een kind met een zware beperking op zich neemt, kan in De Pinte een sociaal-pedagogische toelage krijgen.

Eén van de voorwaarden was dat het hulpbehoevend kind geen recht mocht hebben op een persoonlijk assistentiebudget (PAB) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Gezinnen wachten echter gemiddeld 4 jaar op de toekenning van een PAB!

Op voorstel van raadslid Ina Quintyn werd het reglement aangepast en goedgekeurd door de Raad van Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2019.

Vanaf nu kan iedereen die het PAB niet ontvangt, ook al heeft men er recht op maar kreeg men deze nog niet, de sociaal-pedagogische toelage aanvragen bij het sociaal huis in De Pinte.

Tevens wordt er nu niet enkel meer rekening gehouden met de graad van erkenning van handicap, maar ook met de gevolgen ervan op het gezin en op het dagelijks leven van het kind.

Meer informatie over deze toelage en het concrete reglement vind je terug op de website van de gemeente via deze link.