Samen ruimen we de wereld op !

Op 15 september 2018 worden er over de ganse wereld acties gehouden om de wereld proper te maken. Miljoenen vrijwilligers die in 150 landen één dag de mouwen oprollen. Ruimte schreef zich alvast in en zal met twee groepen het zwerfvuil in De Pinte mee helpen opruimen. Meteen zetten we onze verkiezingsslogan om in realtiteit: lokaal werken voor een duurzame omgeving voor iedereen !

Interesse om je aan te sluiten bij een van onze groepen?  Neem dan contact met ons op !

Uiteraard kan je ook zelf een eigen groep inschrijven. 

https://worldcleanupdaybelgium.be/nl/home-nl/

Aanbesteding voor de geluidsschermen in Zevergem gepubliceerd

 

Alhoewel reeds meermaals aangekondigd, bleef het de voorbije maanden bijzonder stil rond de geluidsschermen. Op 2 juli 2018 werd evenwel door het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen de opdracht tot aanbesteding gepubliceerd met volgende omschrijving:

De geluidshinder voor de woonwijk Den Beer (De Pinte) en in de omgeving van Pont Noord (De Pinte) en de woningen in de Heerweg-Zuid op het grondgebied van Zwijnaarde, veroorzaakt door het verkeer op de E17 kan beperkt worden door het plaatsen van geluidsschermen langsheen de autosnelweg.  (http://www.ebp.be/nl/bda-online/15714218/mobiliteit-en-openbare-werken-agentschap-wegen-en-verkeer-afdeling-oost-vlaanderen)

Burgemeester Hilde CLAEYS (Ruimte) reageert tevreden. ‘De vraag naar geluidsschermen leeft al geruime tijd binnen onze gemeente. De voorbije jaren werd samen met diverse partners hard gewerkt om dit dossier af te ronden. We zijn dan ook blij dat de aanbesteding nu werd gepubliceerd zodat de werken nog in 2018 kunnen aanvatten. Uiteindelijk zal dit project de leefkwaliteit in de omliggende wijken gevoelig verbeteren.’

De opening van de offerten is voorzien voor 20 augustus 2018 waarna de werken kunnen worden gegund. De duurtijd van de werken is bepaald op 75 werkdagen. De gemeente De Pinte draagt 10% van de kosten voor dit project.