Parkbos geen geschikte locatie voor padel

Padel, een mix tussen tennis en squash, is de laatste jaren bezig aan een sterke opmars. In onze gemeente is er één gemeentelijk terrein voorzien aan het tenniscomplex in Polderbos. Door het grote succes is dit terrein weken op voorhand volgeboekt. Bijkomende terreinen zijn dus welgekomen.

Aan het begin van de zomervakantie werd een aanvraag ingediend voor de aanleg van 2 padelvelden op privéterrein in het Parkbos.

voorbeeld van een padelterrein

Ruimte ondersteunt de vraag naar bijkomende terreinen, maar vindt het Parkbos evenwel niet de geschikte locatie om verharde buitensportterreinen aan te leggen. Het Parkbos is de groene long van onze gemeente en de open ruimte moet er gevrijwaard worden.

Bij de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) werd doelbewust gekozen om de buitensporten te concentreren op de site van Moerkensheide. In het RUP Functionele cluster, dat uitvoering geeft aan het GRS, werd plaats voorzien om tennisvelden in te richten. Uiteraard kunnen daar ook nieuwe padelterreinen voorzien worden.

Ruimte hoopt dat de gemeente in overleg treedt met de initiatiefnemers, de duidelijke vraag naar bijkomende terreinen bekijkt en al dan niet in samenwerking met hen de nodige initiatieven neemt om padelterreinen in te richten aan Moerkensheide.

Nieuwe invulling voor het stationsgebouw

Eind dit jaar sluit het stationsloket in De Pinte, de wachtruimte en toiletten blijven wel behouden. Ons station is nochtans een belangrijk spoorknooppunt: voor corona stapten dagelijks meer dan 1500 reizigers op in De Pinte. 

“Het station kan zo een knooppunt worden met allerlei vormen van dienstverlening. Maak er een dynamische plek van, waar mensen graag komen. Zo maken we het openbaar vervoer aantrekkelijk.”

Raadslid Ina Quintyn ziet opportuniteiten en dringt aan bij de gemeente om een nieuwe invulling aan het stationsgebouw te geven.

Op die manier komen we tegemoet aan  allerlei behoeften. De mensen die aanwezig zijn in het gebouw kunnen reizigers helpen die problemen ondervinden aan de ticketautomaat. Hun aanwezigheid draagt ook bij aan een veiliger omgeving. Een bijkomende ruimte is bovendien welgekomen voor ons rijk verenigingsleven.

De gemeente is reeds in gesprek met de NMBS. Er werd een oproep gelanceerd naar ideeën, waarbij gezocht wordt naar samenwerkingen in de publieke, (niet-) commerciële of verenigingssector (vrijetijd, circulaire economie, …). Geïnteresseerde kandidaten en/of mensen met ideeën, kunnen contact nemen met joris.steegen@nmbs.be

Een burgerbegroting of een budget voorzien voor de realisatie van de ingediende ideeën zoals Ina vroeg, zag het bestuur niet zitten, maar ze gaan de aangereikte ideeën wel verder onderzoeken.  

Ruimte vraagt een afhaalpunt voor verenigingen

Verenigingen hebben het dit jaar door de coronacrisis extra moeilijk om geld in te zamelen om hun werking te financieren. Eetfestijnen, pannenkoekenslag, wafelbak, deur-aan-deurverkoop … vele activiteiten dienden uitgesteld te worden of werden uiteindelijk afgelast. Creatief als verenigingen zijn, werd snel gezocht naar alternatieven via thuislevering of afhaalmogelijkheden. Recent besliste de gouverneur van Oost-Vlaanderen evenwel dat ook de deur-aan-deurverkopen of leveringen aan huis niet meer kunnen. Bedelingen en afhalingen op een afhaalpunt mag wel nog, mits georganiseerd door de lokale overheid.

Ter ondersteuning van onze verenigingen, kan De Pinte de mogelijkheid bieden om hun occasionele opbrengstverkopen te laten doorgaan, waarbij een afhaalpunt wordt ingericht.

Hierbij handelt de vereniging nog steeds de bestellingen af, maar wordt er een veilige locatie ingericht waar de goederen met hulp van de vereniging kunnen afgehaald worden, dit volgens de coronarichtlijnen en onder toezicht van de gemeente.

In enkele gemeenten wordt dit reeds georganiseerd, bv. door middel van gemeentelijke drive-ins of door het aanbieden van een ruimte waarin de goederen coronaproof kunnen opgehaald worden, en waarbij gewerkt wordt met een tijdsslot.

Raadslid Ina Quintyn roept de gemeente op om werk te maken van zo een gemeentelijk ophaalpunt en plaatst dit alvast op de agenda van de gemeenteraad van 30 november, al hopen we dat de gemeente reeds voordien zo’n punt zal hebben ingericht.