Internationale vrouwendag

Vandaag, vrijdag 8 maart 2019, is het internationale vrouwendag. Via sociale media werd onder #meervrouwopstraat een oproep gelanceerd om bij het toekennen van nieuwe straatnamen meer aandacht te hebben voor vrouwen.

Ook in onze gemeente zijn weinig straten en trage wegen vernoemd naar vrouwen, dit terwijl er heel wat vrouwen in onze gemeente gewoond hebben die zeker en vast in aanmerking komen om op die manier blijven herinnerd te worden. Denken we maar aan Lucie Van Cromburgge, Jaklien Moerman of Yvonne de Pelichy. De fractie Ruimte zal op de komende gemeenteraad voorstellen om hier werk van te maken.

Heeft u ook een voorstel? Laat het ons gerust weten op info@ruimtedepinte.be. Graag ook vermelden waarom u iemand voordraagt.

 

 

Onveilige verkeerssituatie ’t Kruiske moet worden aangepakt

Al jaren is het ’t Kruiske een gevaarlijke weg voor fietsers en voetgangers. Er zijn geen voet- en fietspaden en de wagens rijden er vaak te snel. Het slechte wegdek is eveneens een doorn in het oog. Reden te meer waarom Ruimte de heraanleg van deze straat met veilige fietspaden in haar verkiezingsprogramma had opgenomen.

© foto BDM

Enkele weken terug verschenen er plots 4 bloembakken in ’t Kruiske. Het is goed dan het nieuwe gemeentebestuur iets wil doen aan de onveilige situatie daar, maar Ruimte betwijfelt of dit initiatief de situatie verbetert, wel integendeel: de situatie voor de fietsers is onveiliger geworden en de totale opstelling is weinig doordacht.

Raadslid Wim Vanbiervliet stelde hierover een mondelige vraag tijdens de gemeenteraad van 28 januari 2019. De mobiliteitsraad had eerder reeds gesteld dat de volledig heraanleg aan de orde was en dat voorlopige maatregelen niet nodig zijn. Bovendien blijkt dat er geen geldige beslissing bestaat om deze bloembakken daar te plaatsen. Er werd gevraagd om dit onmiddellijk in orde te brengen en een betere oplossing te voorzien.

Meer dan 14 dagen later werd er nog niets gewijzigd aan de bestaande situatie. Hopelijk moet er geen echte ongelukken gebeuren alvorens het gemeentebestuur ingrijpt. Ruimte blijft dit punt uiteraard verder opvolgen.

Aanbesteding voor de geluidsschermen in Zevergem gepubliceerd

 

Alhoewel reeds meermaals aangekondigd, bleef het de voorbije maanden bijzonder stil rond de geluidsschermen. Op 2 juli 2018 werd evenwel door het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen de opdracht tot aanbesteding gepubliceerd met volgende omschrijving:

De geluidshinder voor de woonwijk Den Beer (De Pinte) en in de omgeving van Pont Noord (De Pinte) en de woningen in de Heerweg-Zuid op het grondgebied van Zwijnaarde, veroorzaakt door het verkeer op de E17 kan beperkt worden door het plaatsen van geluidsschermen langsheen de autosnelweg.  (http://www.ebp.be/nl/bda-online/15714218/mobiliteit-en-openbare-werken-agentschap-wegen-en-verkeer-afdeling-oost-vlaanderen)

Burgemeester Hilde CLAEYS (Ruimte) reageert tevreden. ‘De vraag naar geluidsschermen leeft al geruime tijd binnen onze gemeente. De voorbije jaren werd samen met diverse partners hard gewerkt om dit dossier af te ronden. We zijn dan ook blij dat de aanbesteding nu werd gepubliceerd zodat de werken nog in 2018 kunnen aanvatten. Uiteindelijk zal dit project de leefkwaliteit in de omliggende wijken gevoelig verbeteren.’

De opening van de offerten is voorzien voor 20 augustus 2018 waarna de werken kunnen worden gegund. De duurtijd van de werken is bepaald op 75 werkdagen. De gemeente De Pinte draagt 10% van de kosten voor dit project.