Opnieuw wekelijkse ophaling van huisvuil tijdens de zomervakantie

In 2011 startte De Pinte met de ophaling van Groeten-, Fruit- en Tuinafval (GFT). Tegelijk gebeurde de ophaling van het restafval vanaf dan elke twee weken, in afwisseling met de ophaling van het GFT.

Bij het einde van de lopende drie jaar durende overeenkomst werd deze maatregel in het algemeen gunstig geëvalueerd. GFTZo zorgde de afzonderlijke ophaling er voor dat het restafval daalde tot minder dan (de door OVAM vooropgestelde doelstelling van) 150kg per inwoner.

Daarom besloot de gemeenteraad in de zitting van 15 april 2013 verder te gaan met de afzonderlijke ophaling van GFT.

Maar omdat uit de evaluatie en de bevraging van de bevolking bleek dat de tweewekelijkse ophaling van het huisvuil vooral in de zomermaanden problemen opleverde ingevolge de hitte en de vakantie, stelde de gemeente o.a. op vraag van Wim Vanbiervliet onlangs de vraag aan IVM hoeveel een bijkomende ophaling van het restafval zou kosten.

Het college van burgemeester en schepenen besloot ondertussen ook het restafval gedurende 2 maanden (van 15 juni tot 15 augustus) opnieuw wekelijks te laten ophalen. “Na de zomer zullen deze proefperiode evalueren, zodat bij het afsluiten van een nieuwe afhaalovereenkomst dit mogelijks permanent zou vastgelegd kunnen worden.” aldus schepen van leefmilieu Wim Vanbiervliet (Ruimte).