FUSIE: Tegenstem Ruimte omwille van timing, schaalgrootte en gebrekkige betrokkenheid van de inwoners

Het is beslist. De fusie met Nazareth komt er, nog deze bestuursperiode.

Op 19 juni 2023 keurde een meerderheid in beide gemeenten de principiële beslissing goed. Ruimte keurde dit niet goed. Niet omdat we tegen een fusie zijn, zoals we eerder al duidelijk hebben gecommuniceerd, maar wel omdat we ons vragen stellen bij de timing, de schaalgrootte en de gebrekkige wijze waarop de bevolking tot nu toe werd ingelicht en betrokken. Omdat deze beslissing zo ingrijpend is en best zo breed mogelijk wordt gedragen, zijn we van oordeel dat de inwoners meer dienden betrokken te worden en hiervoor meer tijd moeten krijgen. Wij vinden de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 daarvoor de beste gelegenheid.

“In een democratie leg je je neer bij de beslissing die genomen is door een meerderheid. We zullen er dan ook alles aan doen om van deze fusie een succes te maken, ook al was dit niet onze keuze.”

We hebben de meerderheid daarom gisterenavond gevraagd om de inwoners te bevragen via een volksraadpleging. De vraag was eenvoudig: “wil u dat de beslissing wordt uitgesteld tot na de verkiezingen: ja of nee”

Wij zijn van oordeel dat de beslissing dient uitgesteld te worden, zodat de fusie een cruciaal thema wordt tijdens de lokale verkiezingen van oktober 2024, zowel in de Pinte, als in Nazareth en Sint-Martens-Latem. Een levendig debat, in de verschillende buurtgemeenten en dorpskernen kan de raadsleden die vanaf 2024 in de gemeenteraden van De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Late zetelen, voeden met voldoende info en aandachtspunten.

N-VA en CD&V stemden deze vraag helaas weg en keurden de fusie goed. In een democratie leg je je neer bij de beslissing die genomen is door een meerderheid. We zullen er dan ook alles aan doen om van deze fusie een succes te maken, ook al was dit niet onze keuze.

We roepen het gemeentebestuur op om de bevolking en alle raadsleden over de partijgrenzen heen maximaal te betrekken bij het verdere proces. Wij volgen dit dossier alvast verder nauw op. We danken alvast de Pintenaars en Zevergemnaars die met veel overgave hebben mee nagedacht, gedebatteerd en de raadsleden mee hebben voorzien van belangrijke inzichten.