Geen gelijke kansen in De Pinte

Elke gemeente dient volgens het Cultuurpact voor het beheer van haar vrijetijdsinfrastructuur bijgestaan te worden door een adviescommissie waarin alle verenigingen van de gebruikers en alle filosofische en ideologische strekkingen vertegenwoordigd zijn.

De Pinte koos ervoor om een nieuwe adviesraad op te richten, met name het Adviesorgaan voor Vrijetijdsinfrastructuren (AVTI). In maart 2022 werden de statuten goedgekeurd, waarbij o.a. bepaald werd hoe deze adviesraad diende samengesteld te worden en welke evenwichten dienden gerespecteerd te worden. Zo werd onder meer bepaald dat elke deelsector (jeugd, cultuur en sport) verplicht diende vertegenwoordigd te zijn, dat er ook deskundigen konden aangeduid worden en dat elk geslacht voor minstens 1/3e moest vertegenwoordigd zijn.

Deze laatste voorwaarde is overigens verplicht. Artikel 304 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt uitdrukkelijk dat een adviesraad die niet voldoet aan deze verplichting, geen geldig advies kan geven. 

Het college deed weinig moeite om de verenigingen en inwoners op te roepen om zich kandidaat te stellen voor deze adviesraad. Niet alle verenigingen werden aangeschreven en op sociale media bleef het stil. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er zich maar 8 inwoners kandidaat stelden, 6 mannen en 2 vrouwen.

Onwettige samenstelling

Van bij aanvang was duidelijk dat er te weinig leden waren en dat de man-vrouwverhouding niet werd gerespecteerd. Ondanks de herhaalde vraag van de kandidaat-leden om nieuwe oproepen te lanceren, bleef het geruime tijd stil. Tot een nieuwe oproep eind april 2023 in de infokrant.

Zonder het resultaat daarvan af te wachten, stond de onwettige samenstelling verleden maandag toch op de agenda van de gemeenteraad. Ondanks protest van Ruimte, bij monde van raadslid Wim Vanbiervliet, heeft de meerderheid deze samenstelling toch goedgekeurd.

De gemeente weet dat de AVTI in deze samenstelling geen geldig advies kan geven. Blijkbaar stoort het bestuur zich evenmin aan het feit dat er onvoldoende vrouwen lid zijn van de adviesraad”, zo stelt Vanbiervliet. “Onze opmerkingen vielen op een koude steen. De schepen van gelijke kansen hield haar lippen stijf op elkaar, net zoals alle raadsleden van de meerderheid. Een schoolvoorbeeld van hoe dit bestuur omgaat met inspraak en gelijke kansen” zo besluit het raadslid die nog aangaf klacht in te zullen dienen bij de gouverneur.

De discussie in de gemeenteraad kan u ook via deze link herbekijken.

Foto: 24 februari 1972, de ondertekening van het Cultuurpact in de lokalen van de Senaat.