meerjarenplan tagged berichten

Beknopt overzicht van de belangrijkste actiepunten uit het meerjarenplan

Het gemeentebestuur maakte eind 2013 haar beleidsplan op voor de volledige legislatuur. Het gemeentelijk Meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013. Dit lijvige beleidsplan werd opgesteld door het bestuur op basis van nieuwe inzichten, maar ook de input van inwoners, adviesraden en gemeentelijke diensten werd erg op prijs gesteld.

Het bestuur liet het woord ook aan de inwoner, bijvoorbeeld via de idee├źnkoffe...

Verder lezen...