14. Johan Van Hoecke

Politiek is altijd een microbe geweest.  Sinds geruime tijd werk ik voor sp.a. Eerst als woordvoerder van enkele sp.a-voorzitters en ministers; nu als schakel tussen mijn partij en middenveldorganisaties zoals vakbond en mutualiteit.

Verbinden is dan ook mijn speerpunt. Ik krimp bij partijen die mensen tegen elkaar opzetten. Dialoog en vertrouwen daar gaat het om. Zo welvarend De Pinte is, zo zorgzaam moet het ook zijn. Cultuur, voldoende open ruimte, betaalbare huisvesting, (verkeers)veiligheid en wijkwerking kunnen hiervoor een goede basis bieden. In onze gemeente is het zalig leven, maar we mogen niemand achterlaten. Omdat elk talent t√©lt.  Een gemeente bestuur je samen. De Pinte maken we samen.

Je vindt me ook op Facebook, Twitter en Instagram