Groen licht voor ondergrondse glasinzameling

Op de gemeenteraad van 15 december 2014 keurde de gemeenteraad het principe goed om over te gaan tot het plaatsen van ondergrondse containers voor de glasinzameling.

Schepen Vanbiervliet (Ruimte) toont zich verheugd. “De bestaande glasbollen vormen niet alt(ijd een fraai zicht in het straatbeeld. Daarenboven is het voor de sluikstorter makkelijker om rond de grote bollen afval te laten rondslingeren.”

Met deze beslissing kan de gemeente nu de markt bevragen en eveneens aanspraak maken op subsidies via FOSTPLUS en de afvalintercommunale IVM. In eerste instantie zullen de glasbollen aan het OCP en het Europaplein worden aangepakt. Na een evaluatie en binnen de beschikbare budgetten kan dan gekeken worden om ook andere sites aan te pakken.

Voorbeeld

Dar glasbakken
Dar glasbakken