Ruimte misnoegd over sluiting Woonzorgcentrum tijdens Paasweekend

Woonzorgcentrum Scheldevelde werd gedurende het volledige Paasweekend gesloten. Op de gemeenteraad van maandag 25 april kaartte Ruimte de problematische sluiting aan.

Op vrijdagavond 15 april communiceerde de directie van het Woonzorgcentrum aan de familieleden van de bewoners dat er vermoedens waren van een corona-uitbraak. Om die reden werd er besloten om gedurende 7 dagen te sluiten, bezoek niet toe te staan, de geplande Paasbrunch op Paaszaterdag met familieleden af te lassen en iedereen te testen. Maandag 18 april werd er gecommuniceerd dat de quarantaine werd opgeheven. Tot verbazing van velen bleek er niet getest te zijn geweest.

Ruimte wijst erop dat de sluiting volledig indruist tegen de Vlaamse kaderrichtlijn COVID-19 ouderenzorgvoorzieningen die stelt dat ‘het minimale bezoekrecht steeds moet worden gegarandeerd, zelfs bij een uitbraak of geplande testing. Ook bij positieve bewoners wordt een minimaal bezoekrecht gegarandeerd, mits het dragen van de nodige persoonlijke beschermingsmaterialen’. Ruimte begrijpt dat er voorzichtig moet worden gehandeld maar staat erop dat dit gebeurt met respect voor de Vlaamse richtlijnen en vooral het mentaal welzijn van de bewoners en hun familie. Bovendien is er op heden nog steeds geen duidelijkheid over mogelijk besmettingsgevaar in het WZC gezien er niet getest is geweest.

POTLODEN IN VERSCHILLENDE HUIDSKLEUREN VOOR DE PINTSE SCHOLEN

Onze maatschappij wordt alsmaar diverser. Ook in De Pinte wordt de diversiteit groter en  zullen alsmaar meer mensen afkomstig uit andere landen naar onze gemeente verhuizen. 8,6% van onze inwoners is van buitenlandse herkomst is. Als we de mensen van Nederlandse herkomst daar van aftrekken, is 6,9% van andere herkomst.

Belangrijke cijfers om rekening mee te houden is dat 18,1% van onze 0 tot 5 jarigen een andere herkomst heeft. Dit is dezelfde verhouding voor de 6 tot 11-jarigen. 10% van de kleuters op de Pintse scholen heeft een andere thuistaal dan het Nederlands. In het lager onderwijs is dat 8%. (cijfers van 2018 uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2020)

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in België, ongeacht afkomst, hetzelfde kleurpotlood nemen wanneer hen gevraagd wordt een gezicht in huidskleur in te kleuren, namelijk lichtroze. Kinderen herhalen namelijk wat ze zien en horen van anderen, in verhalen, films en kleurplaten. Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk om zich te kunnen identificeren met de wereld rond zich. Kleurpotloden in verschillende kleuren maken diversiteit ook bespreekbaar. Het is belangrijk kinderen vroeg bewust te maken dat huidskleur ook een andere kleur kan hebben. 

Deze actie lijkt miniem, maar kan er mee voor zorgen dat kinderen zich thuis voelen in de klas en in de Pintse scholen, en dat iedereen er zijn plaats heeft. Enkele maanden geleden gaf raadslid Ina Quintyn zelf een setje aan de leerkrachten van haar kinderen. Zij waren ongelooflijk enthousiast, wisten niet dat dit bestaat, en beiden hebben die nieuwe wasco’s aangegrepen om er gesprekken over te houden in de klas. 

Op de gemeenteraad van mei 2021 stelde Ina de vraag aan de gemeente om voor elke klas van de kleuter- en basisscholen in De Pinte en Zevergem een setje huidskleurpotloden, -stiften of -wasco’s te voorzien. De schepen van welzijn ging hier op in. Ze zal begin volgend schooljaar diversiteit als punt op de agenda zetten en gelijktijdig de potloden introduceren. Op de Dag tegen Racisme, 21 maart, zal ze dit opnieuw ter sprake brengen.