Ruimte vraagt een afhaalpunt voor verenigingen

Verenigingen hebben het dit jaar door de coronacrisis extra moeilijk om geld in te zamelen om hun werking te financieren. Eetfestijnen, pannenkoekenslag, wafelbak, deur-aan-deurverkoop … vele activiteiten dienden uitgesteld te worden of werden uiteindelijk afgelast. Creatief als verenigingen zijn, werd snel gezocht naar alternatieven via thuislevering of afhaalmogelijkheden. Recent besliste de gouverneur van Oost-Vlaanderen evenwel dat ook de deur-aan-deurverkopen of leveringen aan huis niet meer kunnen. Bedelingen en afhalingen op een afhaalpunt mag wel nog, mits georganiseerd door de lokale overheid.

Ter ondersteuning van onze verenigingen, kan De Pinte de mogelijkheid bieden om hun occasionele opbrengstverkopen te laten doorgaan, waarbij een afhaalpunt wordt ingericht.

Hierbij handelt de vereniging nog steeds de bestellingen af, maar wordt er een veilige locatie ingericht waar de goederen met hulp van de vereniging kunnen afgehaald worden, dit volgens de coronarichtlijnen en onder toezicht van de gemeente.

In enkele gemeenten wordt dit reeds georganiseerd, bv. door middel van gemeentelijke drive-ins of door het aanbieden van een ruimte waarin de goederen coronaproof kunnen opgehaald worden, en waarbij gewerkt wordt met een tijdsslot.

Raadslid Ina Quintyn roept de gemeente op om werk te maken van zo een gemeentelijk ophaalpunt en plaatst dit alvast op de agenda van de gemeenteraad van 30 november, al hopen we dat de gemeente reeds voordien zo’n punt zal hebben ingericht.