BIN’s in De Pinte stellen zichzelf voor op infovergadering op 27 maart 2014

De Pinte telt 5 Buurt Informatie Netwerken (BIN’s): Toutefais, Zwartegat, Klein Nazareth, Wijngaardeke en Krila (Kriekestraat en Landuitstraat). Elk van hen werkt mee aan een veiliger buurt. Maar omdat nog veel inwoners in De Pinte niet op de hoogte zijn van het bestaan van een BIN, of niet weten wat een BIN precies inhoudt, organiseert de gemeente De Pinte een infoavond waarop de BIN’s zichzelf en hun werking voorstellen.

Wat is een BIN?

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie. Het heeft als doel de veiligheid van de buurt te verhogen door alert te reageren. Bij verdachte handelingen of personen en bij inbraak of inbraakpogingen nemen de buurtbewoners onmiddellijk contact op met de politie via het nummer 101 en brengen ze elkaar zo vlug mogelijk op de hoogte. Iedereen die zich geroepen voelt, kan toetreden tot een BIN.

Infoavond voor wie meer wil weten

Wie wil te weten komen hoe een BIN werkt en welke engagementen de toetreding tot een BIN inhoudt, nodigen we uit naar de infovergadering op donderdag 27 maart 2014 om 20 uur in de cultuurzaal van het OCP. De politiezone Schelde-Leie doet de werking van de BIN’s uit de doeken. Ook de hoofdcoördinator en de verschillende coördinatoren van elke BIN zullen aanwezig zijn. Na de voorstelling krijgt iedereen uiteraard de kans om vragen te stellen.

Praktische info

Wie op de vergadering aanwezig wenst te zijn, neemt contact op met de communicatieambtenaar (ad interim) van de gemeente: Christine Bonheure, communicatie@depinte.be, tel. 09 280 80 89.