Ruimte stelt extra maatregelen voor tegen zwerfvuil

Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is nefast voor het milieu en kan nadelige gevolgen hebben voor dieren. Het is ook duur. De opruim van het zwerfvuil kost geld. In Vlaanderen gaat het over duizenden tonnen afval per jaar. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de openbare netheid op ons grondgebied.

Gemeenteraadsleden Wim Vanbiervliet en Ina Quintyn doen op de eerstkomende gemeenteraad enkele concrete voorstellen die geen grote investering vragen maar die er wel voor kunnen zorgen dat het sluikstorten en/of zwerfvuil in De Pinte nog beter aangepakt wordt. 

Er wordt al heel wat gedaan om onze gemeente proper te houden, maar toch blijven er pijnpunten die moeten aangepakt worden. Geregeld worden er zakken gedumpt in grachten, zwerfvuil wordt achtergelaten op plekken waar het niet hoort, vuilnis wordt naast overvolle containers en vuilniszakken geplaatst.

“Ben ik vol, scan mij”

Naast extra sensibilisering, stellen we voor om een systeem te voorzien waardoor inwoners eenvoudig kunnen aangeven dat een container of een vuilnisbak vol is. Dit kan door bv. een specifieke app te ontwikkelen, de bestaande app recycle! uit te breiden of een sticker met QR-code aan te brengen. Op de sticker worden ook de contactgegevens vermeld voor wie dit liever via telefoon of mail meldt. Ook sluikstort en zwerfafval op de minder zichtbare plaatsen kunnen via deze app gemeld worden.

Mobiele camera’s

Er zijn al een heleboel vrijwilligers die zwerfvuil ruimen. Op basis van hun input en die van het gemeentepersoneel, kan extra actie ondernomen worden. Onze gemeente beschikt over mobiele camera’s. We stellen voor dat deze actief ingezet worden om sluikstorten aan te pakken, naargelang de input die gegeven wordt.

Analyse

Verder stellen we voor om de zakken met sluikstort telkens te laten analyseren door een bevoegd persoon, zodat bij eventuele identificatie ook andere gevallen kunnen worden gelinkt aan de mogelijke daders.

Naast deze voorstellen vragen we opnieuw om via de afvalintercommunale IVM er op aan te dringen dat de glascontainer net voor de feestdagen zouden worden geleegd.

Oproep aan het bestuur: tijd voor een gemeentelijk afhaalpunt voor verenigingen

Ina Quintyn, raadslid voor Ruimte, roept het bestuur op om concrete actie te ondernemen. In coronatijden moet de gemeente meer doen dan ondersteunen: ze moet de handen uit de mouwen steken en creatieve, niet-alledaagse oplossingen bieden.

Ook voor verenigingen zijn het rare tijden. Niet alleen missen ze hun wekelijkse activiteiten en het menselijke contact. Ook op financieel vlak begint het stilaan te pieken. Doorgaans is het najaar immers dé periode waarin verenigingen vragen om hen – in ruil voor een kerstroos, doosje truffels, eetfestijnen, quizavonden, geschenkenmarkt, … – financieel te ondersteunen. Met dat geld verzekeren ze hun werking, betalen ze de nodige investeringen en vooral: bouwen ze mee aan een onvervangbaar sociaal weefsel. 

Het hoeft geen betoog dat dergelijke eetfestijnen, quiz- of streekbieravonden en kerstmarkten vandaag de dag geen goed idee zijn. Dat verenigingen zich daarom flexibel opstellen en andere financiële acties bedenken verdient echter onze aandacht. Dat dit ook veilig kan binnen de geldende federale coronamaatregelen hebben ze reeds bewezen. Helaas steekt de gouverneur daar een stokje voor. Bovenop de bestaande corona-maatregelen verbood ze begin november verenigingen om “occasionele niet-commerciële verkoop aan huis of door middel van afhaal en/of levering evenals alle handelingen ter (voor)bereiding en levering van deze verkopen te organiseren”.

De gouverneur laat echter een opening. Zo geldt er een uitzondering wanneer verkopen “(voor)bereid worden door een lokale overheid of door een professionele aanbieder en die afgehaald worden bij of geleverd worden door een lokale overheid of professionele aanbieder”. Een kaas- en wijnavond kan zo bijvoorbeeld omgevormd worden tot een kaas- en wijnpakket door de plaatselijke kaaswinkel. De bestelling kan online gedaan worden en het pakket moet afgehaald worden in de kaaswinkel. De kaaswinkel wordt door de vereniging vergoed voor de extra uren  en uiteraard ook voor de producten. Het doel van de vereniging is uiteraard om de eigen kas te spijzen waardoor men de pakketten duurder verkoopt dan dezelfde producten die ook in de winkel te verkrijgen zijn. 

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat veel Pintse en Zevergemse handelszaken de verenigingen een warm hart toedragen, lijkt deze situatie ons niet ideaal. Handelszaken knokken zelf hard om financieel het hoofd boven water te houden. 

Blijft dus nog de lokale overheid over. De gemeente kan veilige afhaalpunten op poten zetten waar desnoods met tijdslots gewerkt kan worden of bijvoorbeeld werken met een drive-in. Om snel in te spelen op deze situatie diende Ina Quintyn dan ook enkele dagen na de beslissing van de gouverneur dit voorstel in voor de eerstvolgende gemeenteraad: 30 november. Bovendien vroeg ze aan het Pintse bestuur om niet te wachten tot de gemeenteraad maar om onmiddellijk actie te ondernemen. De Pintse en Zevergemse verenigingen verdienen onze steun. Hoe langer men wacht, hoe groter de schade. Naast de geldelijke compensatie uit het Vlaamse corona-noodfonds dient ons bestuur ook zélf, concreet de handen uit de mouwen te steken en haar dienstverlening aan te passen aan de problemen die zich nu – gisteren, vandaag en morgen – stellen in onze gemeente. 

Dit is ook hét moment om aan de burger te tonen dat onze lokale overheid wendbaar is en zich opstelt naargelang de noden in onze gemeente.

“Dit vraagt noodgedwongen inspanningen en daar ben ik mij ook van bewust. Maar dit is ook hét moment om aan de burger te tonen dat onze lokale overheid wendbaar is en zich opstelt naargelang de noden in onze gemeente.” Onze bruisende gemeente – waar verenigingen de kalender vullen met cultuur, sportwedstrijden, scouts- en chirovergaderingen, eetfestijnen en fietstochten – zal na de coronacrisis dankbaar klaarstaan en onze kalender hopelijk opnieuw vullen. 

Maandag 30 november wordt dit voorstel op de gemeenteraad besproken. Volgen kan LIVE vanaf 20u via de gemeentelijke website.