Marthe Van Den Abbeele

Marthe Van Den AbbeeleAls jongste telg (22 jaar) op de lijst kom ik op als onafhankelijke kandidaat voor Ruimte. Mijn engagement als leidster en groepsleidster bij Scouts & Gidsen De Pinte – Zevergem en mijn actief lidmaatschap van de Jeugdraad, tonen mijn passie voor jeugd en thema’s die de jeugd (en hun ouders) beroeren.

Ik vind het bijzonder belangrijk dat de jeugd van De Pinte en Zevergem zich in hun eigen gemeente kunnen ontplooien en ontspannen. Initiatieven voor en door de jeugd zullen daarom altijd mijn steun verkrijgen: fuiven, Café Ludwina, de zwerfvuilactie, het knikkertornooi, de mooi uitgebouwde speelpleinwerking en zeker het Jeugdhuis.

Daarnaast ben ik als studente Bestuurskunde & Public Management aan de Ugent een kritische en geïnteresseerde Pintenaar met een grote interesse in politiek, goed bestuur en lokale beleidsvraagstukken.