15. An Stroobandt

Ik ben als burgerlijk ingenieur steeds actief geweest in de eniergiesector, waarvan de laatste 4 jaar in de windenergie.  Ik volg het reilen en zeilen van de energiesector niet alleen vanuit mijn professionele activiteiten, maar ook vanuit mijn passie voor het vinden van oplossingen in het energievraagstuk.

Ik woon nu 7 jaar in de De Pinte, komende vanuit Gent, bewust op zoek naar Ruimte voor ons gezin. Mijn kinderen genieten dan ook van het kwaliteitsvolle aanbod aan onderwijs en naschoolse opvang.