Ruimte stelt extra maatregelen voor tegen zwerfvuil

Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is nefast voor het milieu en kan nadelige gevolgen hebben voor dieren. Het is ook duur. De opruim van het zwerfvuil kost geld. In Vlaanderen gaat het over duizenden tonnen afval per jaar. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de openbare netheid op ons grondgebied.

Gemeenteraadsleden Wim Vanbiervliet en Ina Quintyn doen op de eerstkomende gemeenteraad enkele concrete voorstellen die geen grote investering vragen maar die er wel voor kunnen zorgen dat het sluikstorten en/of zwerfvuil in De Pinte nog beter aangepakt wordt. 

Er wordt al heel wat gedaan om onze gemeente proper te houden, maar toch blijven er pijnpunten die moeten aangepakt worden. Geregeld worden er zakken gedumpt in grachten, zwerfvuil wordt achtergelaten op plekken waar het niet hoort, vuilnis wordt naast overvolle containers en vuilniszakken geplaatst.

“Ben ik vol, scan mij”

Naast extra sensibilisering, stellen we voor om een systeem te voorzien waardoor inwoners eenvoudig kunnen aangeven dat een container of een vuilnisbak vol is. Dit kan door bv. een specifieke app te ontwikkelen, de bestaande app recycle! uit te breiden of een sticker met QR-code aan te brengen. Op de sticker worden ook de contactgegevens vermeld voor wie dit liever via telefoon of mail meldt. Ook sluikstort en zwerfafval op de minder zichtbare plaatsen kunnen via deze app gemeld worden.

Mobiele camera’s

Er zijn al een heleboel vrijwilligers die zwerfvuil ruimen. Op basis van hun input en die van het gemeentepersoneel, kan extra actie ondernomen worden. Onze gemeente beschikt over mobiele camera’s. We stellen voor dat deze actief ingezet worden om sluikstorten aan te pakken, naargelang de input die gegeven wordt.

Analyse

Verder stellen we voor om de zakken met sluikstort telkens te laten analyseren door een bevoegd persoon, zodat bij eventuele identificatie ook andere gevallen kunnen worden gelinkt aan de mogelijke daders.

Naast deze voorstellen vragen we opnieuw om via de afvalintercommunale IVM er op aan te dringen dat de glascontainer net voor de feestdagen zouden worden geleegd.