Ruimte vraagt meer aandacht voor jeugd tijdens ‘corona-zomer’

Foto: Marthe Van Den Abbeele

Op de gemeenteraad van 25 mei werd er door raadslid Van Den Abbeele aandacht gevestigd op de huidige situatie voor jongeren in ons land: weinig perspectief en vooral: alarmerende berichten over hun mentaal welzijn. Aan de hand van een 10-puntenplan vroeg Ruimte – met het oog op deze zomervakantie – ook in onze gemeente meer inspanningen voor deze doelgroep.

De 10 punten leest u hier:

  1. Aan de hand van een enquête voorafgaand aan de zomermaanden gaat de gemeente na aan welke ideeën en voorstellen de jeugd zelf denkt. De jeugddienst kan aan de hand van deze resultaten een aangepast én vooral uitgebreid aanbod op poten zetten. 
  2. De gemeente voorziet speelpleinwerking van begin juli tot eind augustus. Hiermee kan de gemeente een betaalbare en flexibele opvang voorzien voor kinderen én tegelijkertijd een leerrijke vakantiejob aanbieden voor jongeren en studenten uit onze gemeente.
  3. De vernieuwde werking van het jeugdhuis Openbaer wordt versneld opgestart. Ook indien horeca-faciliteiten niet mogen opengaan voorziet Openbaer in een aanbod voor jongeren, weliswaar zonder bar. 
  4. De gemeente zorgt ervoor dat de openlucht-sportfaciliteiten in Zevergem en in De Pinte (de looppiste rond Moerkensheide, het skatepark, de petanquebaan, …) op orde worden gesteld. Specifiek moet er aandacht uitgaan naar de reparatiewerken aan de Finse piste en het tennis- en basketbalplein in Zevergem. 
  5. Er wordt een zaal gereserveerd voor de 2e zit-studenten zodat zij op een rustige plek kunnen studeren in augustus en begin september.
  6. De gemeente voert een communicatiecampagne waarin ze de tarieven voor de sportfaciliteiten op een toegankelijke manier uiteenzet en jongeren ook aanzet om sportzaaltjes, voetbalpleintjes, squashboxen, … te huren. Een tijdelijke versimpelde aanvraagprocedure kan hier een drempelverlagend effect hebben.
  7. De regels voor het organiseren van speelstraten in de zomermaanden worden tijdelijk (tijdens de maanden juli en augustus) versoepeld. 
  8. Het OCP en Moerkensheide worden niet gesloten tijdens de zomermaanden zodat er maximaal gebruik kan worden gemaakt van de lokale sportfaciliteiten. 
  9. Een team van vrijwilligers of jeugdwerkers gaat de straat op en zal jongeren informeren en aanmoedigen om deel te nemen aan de activiteiten die worden aangeboden.
  10. Bij de uitwerking en uitvoering van alle voorgaanden punten wordt rekening gehouden met de op dat ogenblik geldende voorschriften van de nationale veiligheidsraad