‘Café’ moet opnieuw echt jeugdhuis worden

Foto: Jos De Keukeleire (Nieuwsblad)

Op de gemeenteraad van 25 november werden de raadsleden op de hoogte gebracht van een tijdelijke sluiting van het jeugdhuis Impuls. Deze beslissing werd genomen om het jeugdhuis terug op het juiste pad te brengen en met een vernieuwingstraject ook nieuwe vrijwilligers en een nieuw bestuur aan te stellen. Hiervoor werkt de schepen samen met de Pintse jeugdraad.

Raadslid Marthe Van Den Abbeele toonde in de gemeenteraad begrip voor de maatregel en sprak de hoop uit dat het jeugdhuis evolueert naar een echte ontmoetingsplaats, ook voor de ongebonden jeugd. “Activiteiten zoals voetbal op groot scherm, quiz, debat en dialoog, samen studeren … zouden er een plaats kunnen vinden.”

Tot slot werd er akte genomen van de plannen van het nieuwe bestuur om in 2025 een nieuw jeugdhuis te bouwen naast het OCP. Ruimte hoopt dan ook vurig dat de werking in de tussentijd gegarandeerd wordt op de huidige locatie. Een actief jeugdhuis is immers een katalysator voor een bruisende en jeugdige gemeente.