Onveilige verkeerssituatie ‘t Kruiske moet worden aangepakt

Al jaren is het ‘t Kruiske een gevaarlijke weg voor fietsers en voetgangers. Er zijn geen voet- en fietspaden en de wagens rijden er vaak te snel. Het slechte wegdek is eveneens een doorn in het oog. Reden te meer waarom Ruimte de heraanleg van deze straat met veilige fietspaden in haar verkiezingsprogramma had opgenomen.

© foto BDM

Enkele weken terug verschenen er plots 4 bloembakken in ‘t Kruiske. Het is goed dan het nieuwe gemeentebestuur iets wil doen aan de onveilige situatie daar, maar Ruimte betwijfelt of dit initiatief de situatie verbetert, wel integendeel: de situatie voor de fietsers is onveiliger geworden en de totale opstelling is weinig doordacht.

Raadslid Wim Vanbiervliet stelde hierover een mondelige vraag tijdens de gemeenteraad van 28 januari 2019. De mobiliteitsraad had eerder reeds gesteld dat de volledig heraanleg aan de orde was en dat voorlopige maatregelen niet nodig zijn. Bovendien blijkt dat er geen geldige beslissing bestaat om deze bloembakken daar te plaatsen. Er werd gevraagd om dit onmiddellijk in orde te brengen en een betere oplossing te voorzien.

Meer dan 14 dagen later werd er nog niets gewijzigd aan de bestaande situatie. Hopelijk moet er geen echte ongelukken gebeuren alvorens het gemeentebestuur ingrijpt. Ruimte blijft dit punt uiteraard verder opvolgen.