Enquêtes rond gemeentelijke infrastructuur en uitleendienst

Het gemeentebestuur wil graag op een ruime en objectieve manier de noden en wensen van alle verenigingen in kaart brengen betreffende het gebruik van infrastructuur en materiaal. Daarom werden twee online enquêtes opgesteld: één over de (gemeentelijke) infrastructuur en één over de uitleendienst. De input die we krijgen vanuit deze enquêtes kan daarbij als basis dienen voor verdere analyse en toekomstige beleidskeuzes.

Deze enquêtes hebben echter slechts zin als we de mening van zo veel mogelijk huidige gebruikers kennen. We zouden dus willen aandringen om zeker op deze oproep te reageren! Het invullen vraagt immers slechts 5 minuten tijd.

Om een idee te hebben van de inhoud van de enquête kan u in bijlage de pdf-versie vinden. Het is wel niet de bedoeling deze pdf versies te gebruiken om jullie mening door te geven.

Hoe gaat het praktisch te werk?

 1. Bespreek deze enquêtes eerst binnen het bestuur van uw vereniging.
 2. Open de online enquêtes over de (gemeentelijke) infrastructuur en de uitleendienst.
  1. U komt automatisch op de online enquête terecht die logisch opgebouwd en makkelijk in te vullen is.
  2. Als u er niet in slaagt om een volgende pagina te bereiken, bent u wellicht vergeten een vraag in te vullen.
  3. In verschillende vensters kunt u extra commentaar kwijt. Dit kan interessante bijkomende info opleveren. Dit invulveld is echter beperkt qua aantal karakters. Houd daarom uw commentaar kort en bondig. Achteraf kan dit indien nodig nog verder verduidelijkt worden via een gesprek.
  4. Tijdens het invullen kan u via de kop onderaan naar vorige pagina’s terugkeren.
  5. Als u eenmaal begint aan de enquête dient u deze ook in een keer volledig af te werken.
  6. Zodra u de laatste pagina hebt afgesloten, wordt de enquête doorgestuurd en kunt u niets meer veranderen.
 3. E-mail Bob Lentacker wanneer u de enquête heeft ingevuld (als extra controle).

Deadline

28 juni 2013

Vragen?

Contacteer gerust Bob Lentacker (Diensthoofd Vrije Tijd):

 1. via e-mail
 2. telefonisch op 09 280 98 46