Parkbos geen geschikte locatie voor padel

Padel, een mix tussen tennis en squash, is de laatste jaren bezig aan een sterke opmars. In onze gemeente is er één gemeentelijk terrein voorzien aan het tenniscomplex in Polderbos. Door het grote succes is dit terrein weken op voorhand volgeboekt. Bijkomende terreinen zijn dus welgekomen.

Aan het begin van de zomervakantie werd een aanvraag ingediend voor de aanleg van 2 padelvelden op privéterrein in het Parkbos.

voorbeeld van een padelterrein

Ruimte ondersteunt de vraag naar bijkomende terreinen, maar vindt het Parkbos evenwel niet de geschikte locatie om verharde buitensportterreinen aan te leggen. Het Parkbos is de groene long van onze gemeente en de open ruimte moet er gevrijwaard worden.

Bij de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) werd doelbewust gekozen om de buitensporten te concentreren op de site van Moerkensheide. In het RUP Functionele cluster, dat uitvoering geeft aan het GRS, werd plaats voorzien om tennisvelden in te richten. Uiteraard kunnen daar ook nieuwe padelterreinen voorzien worden.

Ruimte hoopt dat de gemeente in overleg treedt met de initiatiefnemers, de duidelijke vraag naar bijkomende terreinen bekijkt en al dan niet in samenwerking met hen de nodige initiatieven neemt om padelterreinen in te richten aan Moerkensheide.

POTLODEN IN VERSCHILLENDE HUIDSKLEUREN VOOR DE PINTSE SCHOLEN

Onze maatschappij wordt alsmaar diverser. Ook in De Pinte wordt de diversiteit groter en  zullen alsmaar meer mensen afkomstig uit andere landen naar onze gemeente verhuizen. 8,6% van onze inwoners is van buitenlandse herkomst is. Als we de mensen van Nederlandse herkomst daar van aftrekken, is 6,9% van andere herkomst.

Belangrijke cijfers om rekening mee te houden is dat 18,1% van onze 0 tot 5 jarigen een andere herkomst heeft. Dit is dezelfde verhouding voor de 6 tot 11-jarigen. 10% van de kleuters op de Pintse scholen heeft een andere thuistaal dan het Nederlands. In het lager onderwijs is dat 8%. (cijfers van 2018 uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2020)

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in België, ongeacht afkomst, hetzelfde kleurpotlood nemen wanneer hen gevraagd wordt een gezicht in huidskleur in te kleuren, namelijk lichtroze. Kinderen herhalen namelijk wat ze zien en horen van anderen, in verhalen, films en kleurplaten. Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk om zich te kunnen identificeren met de wereld rond zich. Kleurpotloden in verschillende kleuren maken diversiteit ook bespreekbaar. Het is belangrijk kinderen vroeg bewust te maken dat huidskleur ook een andere kleur kan hebben. 

Deze actie lijkt miniem, maar kan er mee voor zorgen dat kinderen zich thuis voelen in de klas en in de Pintse scholen, en dat iedereen er zijn plaats heeft. Enkele maanden geleden gaf raadslid Ina Quintyn zelf een setje aan de leerkrachten van haar kinderen. Zij waren ongelooflijk enthousiast, wisten niet dat dit bestaat, en beiden hebben die nieuwe wasco’s aangegrepen om er gesprekken over te houden in de klas. 

Op de gemeenteraad van mei 2021 stelde Ina de vraag aan de gemeente om voor elke klas van de kleuter- en basisscholen in De Pinte en Zevergem een setje huidskleurpotloden, -stiften of -wasco’s te voorzien. De schepen van welzijn ging hier op in. Ze zal begin volgend schooljaar diversiteit als punt op de agenda zetten en gelijktijdig de potloden introduceren. Op de Dag tegen Racisme, 21 maart, zal ze dit opnieuw ter sprake brengen.

Nieuwe invulling voor het stationsgebouw

Eind dit jaar sluit het stationsloket in De Pinte, de wachtruimte en toiletten blijven wel behouden. Ons station is nochtans een belangrijk spoorknooppunt: voor corona stapten dagelijks meer dan 1500 reizigers op in De Pinte. 

“Het station kan zo een knooppunt worden met allerlei vormen van dienstverlening. Maak er een dynamische plek van, waar mensen graag komen. Zo maken we het openbaar vervoer aantrekkelijk.”

Raadslid Ina Quintyn ziet opportuniteiten en dringt aan bij de gemeente om een nieuwe invulling aan het stationsgebouw te geven.

Op die manier komen we tegemoet aan  allerlei behoeften. De mensen die aanwezig zijn in het gebouw kunnen reizigers helpen die problemen ondervinden aan de ticketautomaat. Hun aanwezigheid draagt ook bij aan een veiliger omgeving. Een bijkomende ruimte is bovendien welgekomen voor ons rijk verenigingsleven.

De gemeente is reeds in gesprek met de NMBS. Er werd een oproep gelanceerd naar ideeën, waarbij gezocht wordt naar samenwerkingen in de publieke, (niet-) commerciële of verenigingssector (vrijetijd, circulaire economie, …). Geïnteresseerde kandidaten en/of mensen met ideeën, kunnen contact nemen met joris.steegen@nmbs.be

Een burgerbegroting of een budget voorzien voor de realisatie van de ingediende ideeën zoals Ina vroeg, zag het bestuur niet zitten, maar ze gaan de aangereikte ideeën wel verder onderzoeken.