Op 3 april komt De Pinte in De slimste gemeente van Vlaanderen

De Pinte in De Slimste Gemeente van Vlaanderen De Pinte in De Slimste Gemeente van VlaanderenMichèle Dedycker, Maarten Herremans en burgemeester Hilde Claeys verdedigen binnenkort de kleuren van De Pinte en Zevergem in de tv-quiz “De slimste gemeente van Vlaanderen” op Vier. De (eerste?) uitzending met De Pinte komt op 3 april op het scherm!

Links

Website De Slimste Gemeente van Vlaanderen
Facebook pagina De Slimste Gemeente van Vlaanderen
Facebook pagina “De Pinte, Slimste Gemeente van Vlaanderen?”

De Slimste Gemeente van Vlaanderen

Lid worden van een gemeentelijk adviesorgaan?

De gemeente De Pinte en Zevergem doet een oproep aan alle geïnteresseerde inwoners om zich kandidaat te stellen voor een of meerdere van de volgende gemeentelijke adviesorganen:

  1. Cultuurraad (deadline was reeds 26 februari 2013)
  2. Mina-raad of de Milieu- en Natuurraad (deadline: 8 maart 2013)
  3. Seniorenraad (deadline: 8 maart 2013)
  4. Beheersorgaan bibliotheek (deadline: 24 maart 2013)
  5. Jeugdraad (deadline: einde maart 2013)
  6. Sportraad (deadline: einde maart 2013)
  7. Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (deadline: einde maart 2013)
  8. Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer (deadline: einde maart 2013)
  9. GROS of de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (deadline: einde maart 2013)
  10. Gecoro of de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (deadline: 31 maart 2013)

Hebt u expertise en/of interesse in een van deze thema’s? Wilt u lid worden van een adviesraad en zo het gemeentebestuur adviseren bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie? Grijp dan deze kans!

Contacteer gerust een van onze bestuursleden als u vragen hebt en/of raadpleeg de gemeentelijke website om u meteen kandidaat te stellen!