Nieuwe start Jeugdhuis Impuls

Jeugdhuis Impuls Vorig jaar moest Jeugdhuis Impuls noodgedwongen haar activiteiten stoppen. Het dak van het gebouw was in dermate slechte staat dat de veiligheid niet langer gegarandeerd was. Sindsdien zit de jeugd zonder valabele ontmoetingsplaats waar zij aan democratische prijzen iets kunnen drinken, naar hun eigen muziek kunnen luisteren, nieuwe mensen kunnen ontmoeten en samen dingen kunnen organiseren.

Het gemeentebestuur heeft daar nu een mouw aan gepast. Op 15 februari 2014 gaat JH Impuls terug open. Voorlopig in een kleiner lokaal en met bescheidener ambities, maar met vol enthousiasme! Met de verhuis van Kind & Gezin kwam het lokaal beneden in het gebouw vrij. Na enkele maanden renovatie- en schilderwerken door de “Impulsers” zelf staat niets de heropening nog in de weg.

RUIMTE wil dat zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van de grondiger renovatie van de zaal boven. Dan kunnen er terug middelgrote evenementen plaats vinden zoals een fuif, een verjaardagsfeest, een optreden, een comedy of andere thema-avonden.

Simon Suys
Gemeenteraadslid
Vertegenwoordiger van RUIMTE in Jeugdhuis Impuls
Contact: simon.suys@depinte.be

Jeugdhuis Impuls Jeugdhuis Impuls De Pinte

Foto’s nieuwjaarsreceptie Ruimte

nieuwjaarsreceptie Ruimte 26 januari 2014 Vandaag, zondag 26 januari 2014, ging de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Ruimte door in het gemeentehuis van De Pinte. We wensen alle inwoners van De Pinte en Zevergem een gelukkig 2014!

We citeren nog graag even uit de nieuwjaarsspeech van Hilde: “Ik hoop samen met het college en de gemeenteraad van ganser harte dat 2014 een jaar wordt van intens geluk – en we dat ook aan elkaar gunnen – dat we vooral positief in het leven mogen staan, en ook nog de tijd nemen om naar elkaar te luisteren en elkaar te begroeten op straat, en vooral blij te zijn met wat écht telt: de kleine dingen des levens.”

Hieronder vind jullie ook nog enkele sfeerbeelden. Misschien herken je jezelf wel op één van de vele foto’s!

nieuwjaarsreceptie Ruimte 26 januari 2014

nieuwjaarsreceptie Ruimte 26 januari 2014
Afbeelding 1 van 28

Ruimte betreurt start werken Begoniapark ondanks lopende procedure tegen vergunning

Begoniapark De Pinte Tot grote verbazing van de buurt startte projectontwikkelaar Acasa maandag de voorbereidende wegen- en rioleringswerken voor de verkaveling tussen de Langevelddreef, Spoorweglaan en Berkenlaan. Dit ondanks de nog lopende procedure voor vernietiging van de vergunning.

Sinds 2009 diende projectontwikkelaar Acasa al driemaal een aanvraag in tot het verkavelen van de terreinen van de vroegere bloemisterij Van Speybroeck, maar telkens stuitte dit op meer dan honderd bezwaarschriften van de buurt, verenigd in het actiecomité De Pinte Verstikt. Ook huidig burgemeester Hilde Claeys, die zelf in de Berkenlaan woont, uitte tijdens de vorige legislatuur herhaaldelijk bezwaren tegen de plannen. Onder andere de te hoge woondichtheid en onaangepaste aansluiting op het wegennet met daardoor allerlei mobiliteitsproblemen worden door de omwonenden gecontesteerd. Verder zou het voorgestelde straatbeeld ook te sterk contrasteren met de omgeving omdat het voorziet in meergezinswoningen met vier bouwlagen.

In april 2013 weigerde het gemeentebestuur opnieuw een vergunning en het volgde daarbij in grote lijnen de buurtbewoners. De bestendige deputatie vernietigde op 1 augustus 2013 de weigering van het gemeentebestuur, waarop gemeente en buurtbewoners in beroep gingen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Volgens bestuurder Charly Schutte van Acasa “schort de lopende procedure de verkavelingsvergunning niet op. Ondertussen werden ook de individuele bouwvergunningen aangevraagd. Het plan is om daarna snel te starten met de bouwwerken”.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Trudo Dejonghe (Ruimte) betreurt echter “dat men niet wacht tot de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en men niet zoals alle andere verkavelaars op een constructieve manier samenwerkt om De Pinte leefbaar te houden”.

Het gemeentebestuur wacht met acties tot men de uitspraak heeft van de Raad.

Begoniapark De Pinte Begoniapark De Pinte

Bron: De Gentenaar