Terechte verontwaardiging bij de inwoners omtrent de forse belastingverhoging

We mogen dan wel midden in een hittegolf zitten, de voorbije dagen regende het berichten van verraste, somtijds boze inwoners in reactie op de aanslagbrief van de onroerende voorheffing die recent in de brievenbus zat.

Ruimte deelt hun ongenoegen. Zeker nu in het uitgebreide inspraaktraject hierover met geen woord werd gerept.

De financiële situatie van de gemeente zag er bij aanvang van deze legislatuur inderdaad niet goed uit. Dit was evenwel niet het gevolg van ondoordachte uitgaven door het vorig bestuur, zoals de bevoegde schepen van financiën zelf erkende. Hoofdzakelijk de mindere inkomsten ingevolge de federale taxshift van enkele jaren terug en de toegenomen gemeentelijke pensioendruk liggen aan de oorzaak van de beperkte gemeentelijke financiële middelen.

Dat er moest inbegrepen worden, was duidelijk. Dit ontkennen zou getuigen van manifeste onwil en gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Ook Ruimte zou hierbij geopteerd hebben voor een verschuiving van de lasten op arbeid, door het verlagen van de aanvullende personenbelasting (APB), naar een verhoging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV). Ook hier zijn we duidelijk.

Op die manier zouden de gemeentelijke financiën minder afhankelijk zijn van federale grillen, conjuncturele problemen (zoals een economische terugval) of het feit dat zogenaamde tweedeverblijvers hier zo goed als geen belasting betalen.

Evenwel koos het gemeentebestuur voor een minimale verlaging van de APB gecombineerd met een forse verhoging van de OV. Deze verhoging is overdreven, asociaal en treft hoofdzakelijk de alleenstaanden, ouderen en personen met een laag inkomen. Ook onze suggestie om het tarief dan op zijn minst te differentiëren en bv. criteria in te bouwen zodat woningen met een laag KI minder werden belast, werd afgewezen.

Raadslid Trudo Dejonghe kwam hierover uitvoerig tussen in de gemeenteraad. Je vindt hierover meer terug in ons blaadje van juni 2020

Dat de gemeente in 2019 intussen ook nog eens een financiële meevaller kende van 1,1 miljoen euro, is een reden te meer om te stellen dat deze verhoging niet nodig was. Ruimte roept het bestuur dan ook op om haar huiswerk opnieuw te maken.

Gemeenteraad van 27 april kan je LIVE online volgen

Door de Corona-maatregelen zal de Gemeente- en OCMW-raad van maandag 27 april 2020 niet fysiek kunnen samenkomen in de raadzaal. Daarom voorziet de gemeente in een LIVE-stream. Op die manier kan je de zitting LIVE volgen van thuis uit, via gsm, laptop of tablet.

De link voor de LIVE-stream vind je hier: https://www.depinte.be/live-gemeenteraad.aspx .

Opgelet: anders dan voorheen zal de raad van start gaan om 19u.