Nieuwe invulling voor het stationsgebouw

Eind dit jaar sluit het stationsloket in De Pinte, de wachtruimte en toiletten blijven wel behouden. Ons station is nochtans een belangrijk spoorknooppunt: voor corona stapten dagelijks meer dan 1500 reizigers op in De Pinte. 

“Het station kan zo een knooppunt worden met allerlei vormen van dienstverlening. Maak er een dynamische plek van, waar mensen graag komen. Zo maken we het openbaar vervoer aantrekkelijk.”

Raadslid Ina Quintyn ziet opportuniteiten en dringt aan bij de gemeente om een nieuwe invulling aan het stationsgebouw te geven.

Op die manier komen we tegemoet aan  allerlei behoeften. De mensen die aanwezig zijn in het gebouw kunnen reizigers helpen die problemen ondervinden aan de ticketautomaat. Hun aanwezigheid draagt ook bij aan een veiliger omgeving. Een bijkomende ruimte is bovendien welgekomen voor ons rijk verenigingsleven.

De gemeente is reeds in gesprek met de NMBS. Er werd een oproep gelanceerd naar ideeën, waarbij gezocht wordt naar samenwerkingen in de publieke, (niet-) commerciële of verenigingssector (vrijetijd, circulaire economie, …). Geïnteresseerde kandidaten en/of mensen met ideeën, kunnen contact nemen met joris.steegen@nmbs.be

Een burgerbegroting of een budget voorzien voor de realisatie van de ingediende ideeën zoals Ina vroeg, zag het bestuur niet zitten, maar ze gaan de aangereikte ideeën wel verder onderzoeken.  

Ruimte stelt extra maatregelen voor tegen zwerfvuil

Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is nefast voor het milieu en kan nadelige gevolgen hebben voor dieren. Het is ook duur. De opruim van het zwerfvuil kost geld. In Vlaanderen gaat het over duizenden tonnen afval per jaar. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de openbare netheid op ons grondgebied.

Gemeenteraadsleden Wim Vanbiervliet en Ina Quintyn doen op de eerstkomende gemeenteraad enkele concrete voorstellen die geen grote investering vragen maar die er wel voor kunnen zorgen dat het sluikstorten en/of zwerfvuil in De Pinte nog beter aangepakt wordt. 

Er wordt al heel wat gedaan om onze gemeente proper te houden, maar toch blijven er pijnpunten die moeten aangepakt worden. Geregeld worden er zakken gedumpt in grachten, zwerfvuil wordt achtergelaten op plekken waar het niet hoort, vuilnis wordt naast overvolle containers en vuilniszakken geplaatst.

“Ben ik vol, scan mij”

Naast extra sensibilisering, stellen we voor om een systeem te voorzien waardoor inwoners eenvoudig kunnen aangeven dat een container of een vuilnisbak vol is. Dit kan door bv. een specifieke app te ontwikkelen, de bestaande app recycle! uit te breiden of een sticker met QR-code aan te brengen. Op de sticker worden ook de contactgegevens vermeld voor wie dit liever via telefoon of mail meldt. Ook sluikstort en zwerfafval op de minder zichtbare plaatsen kunnen via deze app gemeld worden.

Mobiele camera’s

Er zijn al een heleboel vrijwilligers die zwerfvuil ruimen. Op basis van hun input en die van het gemeentepersoneel, kan extra actie ondernomen worden. Onze gemeente beschikt over mobiele camera’s. We stellen voor dat deze actief ingezet worden om sluikstorten aan te pakken, naargelang de input die gegeven wordt.

Analyse

Verder stellen we voor om de zakken met sluikstort telkens te laten analyseren door een bevoegd persoon, zodat bij eventuele identificatie ook andere gevallen kunnen worden gelinkt aan de mogelijke daders.

Naast deze voorstellen vragen we opnieuw om via de afvalintercommunale IVM er op aan te dringen dat de glascontainer net voor de feestdagen zouden worden geleegd.