POTLODEN IN VERSCHILLENDE HUIDSKLEUREN VOOR DE PINTSE SCHOLEN

Onze maatschappij wordt alsmaar diverser. Ook in De Pinte wordt de diversiteit groter en  zullen alsmaar meer mensen afkomstig uit andere landen naar onze gemeente verhuizen. 8,6% van onze inwoners is van buitenlandse herkomst is. Als we de mensen van Nederlandse herkomst daar van aftrekken, is 6,9% van andere herkomst.

Belangrijke cijfers om rekening mee te houden is dat 18,1% van onze 0 tot 5 jarigen een andere herkomst heeft. Dit is dezelfde verhouding voor de 6 tot 11-jarigen. 10% van de kleuters op de Pintse scholen heeft een andere thuistaal dan het Nederlands. In het lager onderwijs is dat 8%. (cijfers van 2018 uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2020)

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in België, ongeacht afkomst, hetzelfde kleurpotlood nemen wanneer hen gevraagd wordt een gezicht in huidskleur in te kleuren, namelijk lichtroze. Kinderen herhalen namelijk wat ze zien en horen van anderen, in verhalen, films en kleurplaten. Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk om zich te kunnen identificeren met de wereld rond zich. Kleurpotloden in verschillende kleuren maken diversiteit ook bespreekbaar. Het is belangrijk kinderen vroeg bewust te maken dat huidskleur ook een andere kleur kan hebben. 

Deze actie lijkt miniem, maar kan er mee voor zorgen dat kinderen zich thuis voelen in de klas en in de Pintse scholen, en dat iedereen er zijn plaats heeft. Enkele maanden geleden gaf raadslid Ina Quintyn zelf een setje aan de leerkrachten van haar kinderen. Zij waren ongelooflijk enthousiast, wisten niet dat dit bestaat, en beiden hebben die nieuwe wasco’s aangegrepen om er gesprekken over te houden in de klas. 

Op de gemeenteraad van mei 2021 stelde Ina de vraag aan de gemeente om voor elke klas van de kleuter- en basisscholen in De Pinte en Zevergem een setje huidskleurpotloden, -stiften of -wasco’s te voorzien. De schepen van welzijn ging hier op in. Ze zal begin volgend schooljaar diversiteit als punt op de agenda zetten en gelijktijdig de potloden introduceren. Op de Dag tegen Racisme, 21 maart, zal ze dit opnieuw ter sprake brengen.

Nieuwe invulling voor het stationsgebouw

Eind dit jaar sluit het stationsloket in De Pinte, de wachtruimte en toiletten blijven wel behouden. Ons station is nochtans een belangrijk spoorknooppunt: voor corona stapten dagelijks meer dan 1500 reizigers op in De Pinte. 

“Het station kan zo een knooppunt worden met allerlei vormen van dienstverlening. Maak er een dynamische plek van, waar mensen graag komen. Zo maken we het openbaar vervoer aantrekkelijk.”

Raadslid Ina Quintyn ziet opportuniteiten en dringt aan bij de gemeente om een nieuwe invulling aan het stationsgebouw te geven.

Op die manier komen we tegemoet aan  allerlei behoeften. De mensen die aanwezig zijn in het gebouw kunnen reizigers helpen die problemen ondervinden aan de ticketautomaat. Hun aanwezigheid draagt ook bij aan een veiliger omgeving. Een bijkomende ruimte is bovendien welgekomen voor ons rijk verenigingsleven.

De gemeente is reeds in gesprek met de NMBS. Er werd een oproep gelanceerd naar ideeën, waarbij gezocht wordt naar samenwerkingen in de publieke, (niet-) commerciële of verenigingssector (vrijetijd, circulaire economie, …). Geïnteresseerde kandidaten en/of mensen met ideeën, kunnen contact nemen met joris.steegen@nmbs.be

Een burgerbegroting of een budget voorzien voor de realisatie van de ingediende ideeën zoals Ina vroeg, zag het bestuur niet zitten, maar ze gaan de aangereikte ideeën wel verder onderzoeken.  

Ruimte stelt extra maatregelen voor tegen zwerfvuil

Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is nefast voor het milieu en kan nadelige gevolgen hebben voor dieren. Het is ook duur. De opruim van het zwerfvuil kost geld. In Vlaanderen gaat het over duizenden tonnen afval per jaar. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de openbare netheid op ons grondgebied.

Gemeenteraadsleden Wim Vanbiervliet en Ina Quintyn doen op de eerstkomende gemeenteraad enkele concrete voorstellen die geen grote investering vragen maar die er wel voor kunnen zorgen dat het sluikstorten en/of zwerfvuil in De Pinte nog beter aangepakt wordt. 

Er wordt al heel wat gedaan om onze gemeente proper te houden, maar toch blijven er pijnpunten die moeten aangepakt worden. Geregeld worden er zakken gedumpt in grachten, zwerfvuil wordt achtergelaten op plekken waar het niet hoort, vuilnis wordt naast overvolle containers en vuilniszakken geplaatst.

“Ben ik vol, scan mij”

Naast extra sensibilisering, stellen we voor om een systeem te voorzien waardoor inwoners eenvoudig kunnen aangeven dat een container of een vuilnisbak vol is. Dit kan door bv. een specifieke app te ontwikkelen, de bestaande app recycle! uit te breiden of een sticker met QR-code aan te brengen. Op de sticker worden ook de contactgegevens vermeld voor wie dit liever via telefoon of mail meldt. Ook sluikstort en zwerfafval op de minder zichtbare plaatsen kunnen via deze app gemeld worden.

Mobiele camera’s

Er zijn al een heleboel vrijwilligers die zwerfvuil ruimen. Op basis van hun input en die van het gemeentepersoneel, kan extra actie ondernomen worden. Onze gemeente beschikt over mobiele camera’s. We stellen voor dat deze actief ingezet worden om sluikstorten aan te pakken, naargelang de input die gegeven wordt.

Analyse

Verder stellen we voor om de zakken met sluikstort telkens te laten analyseren door een bevoegd persoon, zodat bij eventuele identificatie ook andere gevallen kunnen worden gelinkt aan de mogelijke daders.

Naast deze voorstellen vragen we opnieuw om via de afvalintercommunale IVM er op aan te dringen dat de glascontainer net voor de feestdagen zouden worden geleegd.