Oproep aan het bestuur: tijd voor een gemeentelijk afhaalpunt voor verenigingen

Ina Quintyn, raadslid voor Ruimte, roept het bestuur op om concrete actie te ondernemen. In coronatijden moet de gemeente meer doen dan ondersteunen: ze moet de handen uit de mouwen steken en creatieve, niet-alledaagse oplossingen bieden.

Ook voor verenigingen zijn het rare tijden. Niet alleen missen ze hun wekelijkse activiteiten en het menselijke contact. Ook op financieel vlak begint het stilaan te pieken. Doorgaans is het najaar immers dé periode waarin verenigingen vragen om hen – in ruil voor een kerstroos, doosje truffels, eetfestijnen, quizavonden, geschenkenmarkt, … – financieel te ondersteunen. Met dat geld verzekeren ze hun werking, betalen ze de nodige investeringen en vooral: bouwen ze mee aan een onvervangbaar sociaal weefsel. 

Het hoeft geen betoog dat dergelijke eetfestijnen, quiz- of streekbieravonden en kerstmarkten vandaag de dag geen goed idee zijn. Dat verenigingen zich daarom flexibel opstellen en andere financiële acties bedenken verdient echter onze aandacht. Dat dit ook veilig kan binnen de geldende federale coronamaatregelen hebben ze reeds bewezen. Helaas steekt de gouverneur daar een stokje voor. Bovenop de bestaande corona-maatregelen verbood ze begin november verenigingen om “occasionele niet-commerciële verkoop aan huis of door middel van afhaal en/of levering evenals alle handelingen ter (voor)bereiding en levering van deze verkopen te organiseren”.

De gouverneur laat echter een opening. Zo geldt er een uitzondering wanneer verkopen “(voor)bereid worden door een lokale overheid of door een professionele aanbieder en die afgehaald worden bij of geleverd worden door een lokale overheid of professionele aanbieder”. Een kaas- en wijnavond kan zo bijvoorbeeld omgevormd worden tot een kaas- en wijnpakket door de plaatselijke kaaswinkel. De bestelling kan online gedaan worden en het pakket moet afgehaald worden in de kaaswinkel. De kaaswinkel wordt door de vereniging vergoed voor de extra uren  en uiteraard ook voor de producten. Het doel van de vereniging is uiteraard om de eigen kas te spijzen waardoor men de pakketten duurder verkoopt dan dezelfde producten die ook in de winkel te verkrijgen zijn. 

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat veel Pintse en Zevergemse handelszaken de verenigingen een warm hart toedragen, lijkt deze situatie ons niet ideaal. Handelszaken knokken zelf hard om financieel het hoofd boven water te houden. 

Blijft dus nog de lokale overheid over. De gemeente kan veilige afhaalpunten op poten zetten waar desnoods met tijdslots gewerkt kan worden of bijvoorbeeld werken met een drive-in. Om snel in te spelen op deze situatie diende Ina Quintyn dan ook enkele dagen na de beslissing van de gouverneur dit voorstel in voor de eerstvolgende gemeenteraad: 30 november. Bovendien vroeg ze aan het Pintse bestuur om niet te wachten tot de gemeenteraad maar om onmiddellijk actie te ondernemen. De Pintse en Zevergemse verenigingen verdienen onze steun. Hoe langer men wacht, hoe groter de schade. Naast de geldelijke compensatie uit het Vlaamse corona-noodfonds dient ons bestuur ook zélf, concreet de handen uit de mouwen te steken en haar dienstverlening aan te passen aan de problemen die zich nu – gisteren, vandaag en morgen – stellen in onze gemeente. 

Dit is ook hét moment om aan de burger te tonen dat onze lokale overheid wendbaar is en zich opstelt naargelang de noden in onze gemeente.

“Dit vraagt noodgedwongen inspanningen en daar ben ik mij ook van bewust. Maar dit is ook hét moment om aan de burger te tonen dat onze lokale overheid wendbaar is en zich opstelt naargelang de noden in onze gemeente.” Onze bruisende gemeente – waar verenigingen de kalender vullen met cultuur, sportwedstrijden, scouts- en chirovergaderingen, eetfestijnen en fietstochten – zal na de coronacrisis dankbaar klaarstaan en onze kalender hopelijk opnieuw vullen. 

Maandag 30 november wordt dit voorstel op de gemeenteraad besproken. Volgen kan LIVE vanaf 20u via de gemeentelijke website.

Bibliotheek sluit de deuren voor publiek ondanks protest Ruimte

In de digitale gemeenteraad van 4 november werd door raadslid Van Den Abbeele een punt met hoogdringendheid aan de agenda toegevoegd met het voorstel om de gemeentelijke bibliotheek niet te sluiten zoals op 3 november werd gecommuniceerd door de bibliotheek zelf. 

De dienstverlening van bibliotheken is erkend door de federale regering als een ‘essentiële dienst’ en zij mogen dan ook openblijven, net zoals boekenwinkels, tuincentra, stoffenwinkels enzoverder. Als er iets is wat we geleerd hebben uit de vorige lockdown dan is het wel de nood aan perspectief en aan mogelijkheden voor jong en oud om de gedachten te verzetten. Gezinnen en individuen die nu al quasi alle activiteiten zien wegvallen worden geconfronteerd met een onnodige beperking, die bovendien een pak strenger is dan wat federaal werd bepaald. 

Dat het bestuur alsnog beslist om in volle herfstvakantie de bibliotheek te sluiten en dit voor onbepaalde duur is bijzonder jammer. Het feit dat er een boekenafhaaldienst wordt voorzien is goed, maar de grootte van onze bibliotheek, het beperken van een maximale ‘bezoektijd’ en een maximaal aantal bezoekers, laten perfect toe om de bibliotheek open te houden in veilige omstandigheden. 

In het kader van de vele alarmerende berichten over het mentaal welzijn van mensen in ons land dient de gemeente dan ook voorzichtig om te gaan met dergelijke ingrijpende beslissingen. Getuige daarvan ook de beslissing in àlle aangrenzende gemeenten van De Pinte om de bibliotheek open te houden (desnoods op afspraak). 

Het huidige boekenafhaalsysteem gaat er ten slotte ook vanuit dat iedereen over een bepaalde digitale geletterdheid beschikt. Dat is wishful thinking en gaat opnieuw voorbij aan de realiteit. 

Raadslid Van Den Abbeele besluit: ‘Ondanks de aanwezigheid van een federale minister in onze gemeenteraad, vindt het schepencollege blijkbaar dat de federale maatregelen niet ver genoeg gaan en wordt de bibliotheek in volle herfstvakantie onnodig gesloten.’

FOTO: MYTATTOOSPRO.COM