Ruimte misnoegd over sluiting Woonzorgcentrum tijdens Paasweekend

Woonzorgcentrum Scheldevelde werd gedurende het volledige Paasweekend gesloten. Op de gemeenteraad van maandag 25 april kaartte Ruimte de problematische sluiting aan.

Op vrijdagavond 15 april communiceerde de directie van het Woonzorgcentrum aan de familieleden van de bewoners dat er vermoedens waren van een corona-uitbraak. Om die reden werd er besloten om gedurende 7 dagen te sluiten, bezoek niet toe te staan, de geplande Paasbrunch op Paaszaterdag met familieleden af te lassen en iedereen te testen. Maandag 18 april werd er gecommuniceerd dat de quarantaine werd opgeheven. Tot verbazing van velen bleek er niet getest te zijn geweest.

Ruimte wijst erop dat de sluiting volledig indruist tegen de Vlaamse kaderrichtlijn COVID-19 ouderenzorgvoorzieningen die stelt dat ‘het minimale bezoekrecht steeds moet worden gegarandeerd, zelfs bij een uitbraak of geplande testing. Ook bij positieve bewoners wordt een minimaal bezoekrecht gegarandeerd, mits het dragen van de nodige persoonlijke beschermingsmaterialen’. Ruimte begrijpt dat er voorzichtig moet worden gehandeld maar staat erop dat dit gebeurt met respect voor de Vlaamse richtlijnen en vooral het mentaal welzijn van de bewoners en hun familie. Bovendien is er op heden nog steeds geen duidelijkheid over mogelijk besmettingsgevaar in het WZC gezien er niet getest is geweest.