POTLODEN IN VERSCHILLENDE HUIDSKLEUREN VOOR DE PINTSE SCHOLEN

Onze maatschappij wordt alsmaar diverser. Ook in De Pinte wordt de diversiteit groter en  zullen alsmaar meer mensen afkomstig uit andere landen naar onze gemeente verhuizen. 8,6% van onze inwoners is van buitenlandse herkomst is. Als we de mensen van Nederlandse herkomst daar van aftrekken, is 6,9% van andere herkomst.

Belangrijke cijfers om rekening mee te houden is dat 18,1% van onze 0 tot 5 jarigen een andere herkomst heeft. Dit is dezelfde verhouding voor de 6 tot 11-jarigen. 10% van de kleuters op de Pintse scholen heeft een andere thuistaal dan het Nederlands. In het lager onderwijs is dat 8%. (cijfers van 2018 uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2020)

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in België, ongeacht afkomst, hetzelfde kleurpotlood nemen wanneer hen gevraagd wordt een gezicht in huidskleur in te kleuren, namelijk lichtroze. Kinderen herhalen namelijk wat ze zien en horen van anderen, in verhalen, films en kleurplaten. Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk om zich te kunnen identificeren met de wereld rond zich. Kleurpotloden in verschillende kleuren maken diversiteit ook bespreekbaar. Het is belangrijk kinderen vroeg bewust te maken dat huidskleur ook een andere kleur kan hebben. 

Deze actie lijkt miniem, maar kan er mee voor zorgen dat kinderen zich thuis voelen in de klas en in de Pintse scholen, en dat iedereen er zijn plaats heeft. Enkele maanden geleden gaf raadslid Ina Quintyn zelf een setje aan de leerkrachten van haar kinderen. Zij waren ongelooflijk enthousiast, wisten niet dat dit bestaat, en beiden hebben die nieuwe wasco’s aangegrepen om er gesprekken over te houden in de klas. 

Op de gemeenteraad van mei 2021 stelde Ina de vraag aan de gemeente om voor elke klas van de kleuter- en basisscholen in De Pinte en Zevergem een setje huidskleurpotloden, -stiften of -wasco’s te voorzien. De schepen van welzijn ging hier op in. Ze zal begin volgend schooljaar diversiteit als punt op de agenda zetten en gelijktijdig de potloden introduceren. Op de Dag tegen Racisme, 21 maart, zal ze dit opnieuw ter sprake brengen.