Bibliotheek sluit de deuren voor publiek ondanks protest Ruimte

In de digitale gemeenteraad van 4 november werd door raadslid Van Den Abbeele een punt met hoogdringendheid aan de agenda toegevoegd met het voorstel om de gemeentelijke bibliotheek niet te sluiten zoals op 3 november werd gecommuniceerd door de bibliotheek zelf. 

De dienstverlening van bibliotheken is erkend door de federale regering als een ‘essentiële dienst’ en zij mogen dan ook openblijven, net zoals boekenwinkels, tuincentra, stoffenwinkels enzoverder. Als er iets is wat we geleerd hebben uit de vorige lockdown dan is het wel de nood aan perspectief en aan mogelijkheden voor jong en oud om de gedachten te verzetten. Gezinnen en individuen die nu al quasi alle activiteiten zien wegvallen worden geconfronteerd met een onnodige beperking, die bovendien een pak strenger is dan wat federaal werd bepaald. 

Dat het bestuur alsnog beslist om in volle herfstvakantie de bibliotheek te sluiten en dit voor onbepaalde duur is bijzonder jammer. Het feit dat er een boekenafhaaldienst wordt voorzien is goed, maar de grootte van onze bibliotheek, het beperken van een maximale ‘bezoektijd’ en een maximaal aantal bezoekers, laten perfect toe om de bibliotheek open te houden in veilige omstandigheden. 

In het kader van de vele alarmerende berichten over het mentaal welzijn van mensen in ons land dient de gemeente dan ook voorzichtig om te gaan met dergelijke ingrijpende beslissingen. Getuige daarvan ook de beslissing in àlle aangrenzende gemeenten van De Pinte om de bibliotheek open te houden (desnoods op afspraak). 

Het huidige boekenafhaalsysteem gaat er ten slotte ook vanuit dat iedereen over een bepaalde digitale geletterdheid beschikt. Dat is wishful thinking en gaat opnieuw voorbij aan de realiteit. 

Raadslid Van Den Abbeele besluit: ‘Ondanks de aanwezigheid van een federale minister in onze gemeenteraad, vindt het schepencollege blijkbaar dat de federale maatregelen niet ver genoeg gaan en wordt de bibliotheek in volle herfstvakantie onnodig gesloten.’

FOTO: MYTATTOOSPRO.COM