Ruimte werkt: Gemeente legt bijkomende voorwaarden op bij het oppompen van grondwater voor bouwwerken

Op de gemeenteraad van april 2019 heeft Ruimte bij monde van Hilde Claeys aandacht gevraagd voor de lage grondwaterstand en het somtijds onnodig oppompen van grondwater in het kader van bouwwerkzaamheden (de zogenaamde bronbemaling).

De gemeenteraad besliste daarop dat het college diende te onderzoeken welke maatregelen bijkomende zouden kunnen worden opgelegd. Tijdens de gemeenteraad van 26 augustus 2019 werd meegedeeld dat er 2 bijkomende voorwaarden zullen worden voorzien bij het afleveren van nieuwe vergunningen teneinde het onnodig oppompen van grondwaterte beperken.