Schepen Trudo Dejonghe aan het woord.

Trudo Dejonghe

Op het einde van een legislatuur kan je stilstaan om naar verwezenlijkingen en toekomst te kijken.

Veel van de zaken zoals het digitaliseren van alle zaken betreffende de sport- en jeugdkampen, de vrijetijdsfolders, de uitbreiding van de openingsuren van de bibliotheek, een gemoderniseerde website, de slimme camera’s, vernieuwde speelpleinen… lijken vandaag evident maar zijn pas recent ingevoerd.

Als ik me focus op mijn bevoegdheden merk ik dat de sport en vrijetijdsinfrastructuur een stap voorwaarts heeft gezet met Sportpark Moerkensheide, de modernisering van Erasmus, het aanleggen van speelpleinen en de ondersteuning van sportverenigingen in hun opstart en uitbouw van hun sportmogelijkheden. Zelfs aan de al dan niet georganiseerde sporters is er met een skatepark, omnisportterrein, bolder- en petanquebanen gedacht.

De voorgestelde woningdichtheid van 25 woningen per ha lijkt voor velen hoog maar is de minimumnorm.

Wat ruimtelijke ordening betreft hoop ik dat de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor Zevergem en De Pinte de eigenheid van onze gemeente zullen helpen behouden daar de druk van hogerhand om hoger en dichter op elkaar te bouwen toeneemt. De door ons voorgestelde woningdichtheid van 25 woningen per ha lijkt voor velen hoog maar is de minimumnorm die aanvaard zal worden.

Waar we als meerderheid ook trots op mogen zijn is de toezegging van de geluidspanelen langs een gedeelte van de snelweg en de aanleg van de fietsostrade die binnenkort via de fietsbruggen haar verlengstuk naar Gent zal krijgen.

Voor de komende legislatuur hoop ik dat de bevolking ons de kans geeft om verder te bouwen aan deze mooie gemeente en wil ik verder inzetten op dezelfde domeinen. Het voormalige jeugdhuis verder inrichten, sportinfrastructuur moderniseren, de resterende groene ruimte beschermen en het eigen karakter van onze gemeente bewaren zijn enkele taken die goed opgevolgd moeten worden. Ook op gebied van mobiliteit, milieu, vergrijzing en duurzaamheid hebben we al een weg afgelegd maar kan het nog beter.