Gemeente verlaagt uitstoot CO2

Met de ondertekening door burgemeester Hilde Claeys verbindt het gemeentebestuur van De Pinte zich ertoe om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens twintig procent te verlagen. Daartoe zal in de loop van 2015 een actieplan worden opgesteld.

“Recent werden in dit kader al enkele beslissingen genomen”, zegt schepen van Duurzaamheid Wim Vanbiervliet (Ruimte). “Zo worden gemeentelijke verenigingen met subsidies gestimuleerd om hun lokalen duurzaam te renoveren en te isoleren. Tevens werd voor de geplande vervanging van het gemeentelijke wagenpark geopteerd om via EANDIS voertuigen op aardgas aan te schaffen”.

Bron: De Gentenaar online 9/02/2015