Ruimte betreurt start werken Begoniapark ondanks lopende procedure tegen vergunning

Begoniapark De Pinte Tot grote verbazing van de buurt startte projectontwikkelaar Acasa maandag de voorbereidende wegen- en rioleringswerken voor de verkaveling tussen de Langevelddreef, Spoorweglaan en Berkenlaan. Dit ondanks de nog lopende procedure voor vernietiging van de vergunning.

Sinds 2009 diende projectontwikkelaar Acasa al driemaal een aanvraag in tot het verkavelen van de terreinen van de vroegere bloemisterij Van Speybroeck, maar telkens stuitte dit op meer dan honderd bezwaarschriften van de buurt, verenigd in het actiecomité De Pinte Verstikt. Ook huidig burgemeester Hilde Claeys, die zelf in de Berkenlaan woont, uitte tijdens de vorige legislatuur herhaaldelijk bezwaren tegen de plannen. Onder andere de te hoge woondichtheid en onaangepaste aansluiting op het wegennet met daardoor allerlei mobiliteitsproblemen worden door de omwonenden gecontesteerd. Verder zou het voorgestelde straatbeeld ook te sterk contrasteren met de omgeving omdat het voorziet in meergezinswoningen met vier bouwlagen.

In april 2013 weigerde het gemeentebestuur opnieuw een vergunning en het volgde daarbij in grote lijnen de buurtbewoners. De bestendige deputatie vernietigde op 1 augustus 2013 de weigering van het gemeentebestuur, waarop gemeente en buurtbewoners in beroep gingen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Volgens bestuurder Charly Schutte van Acasa “schort de lopende procedure de verkavelingsvergunning niet op. Ondertussen werden ook de individuele bouwvergunningen aangevraagd. Het plan is om daarna snel te starten met de bouwwerken”.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Trudo Dejonghe (Ruimte) betreurt echter “dat men niet wacht tot de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en men niet zoals alle andere verkavelaars op een constructieve manier samenwerkt om De Pinte leefbaar te houden”.

Het gemeentebestuur wacht met acties tot men de uitspraak heeft van de Raad.

[singlepic id=262 w= h= float=center]

Bron: De Gentenaar