Hof te Groene Walle, de puntjes op de i

Onder impuls van RUIMTE wenst de nieuwe bestuursmeerderheid eindelijk werk te maken van een volwaardig erfgoedbeleid.

De voorbije decennia werd op dat vlak weinig tot niets ondernomen. Karakteristieke gebouwen, uitzichten en historisch waardevolle panden konden zonder pardon en zonder enige aanzet zelf tot bescherming onder het jarenlange beleid van CD&V afgebroken worden.

Het waren de raadsleden van RUIMTE die de gemeente destijds opriepen om het kasteel Viteux met bijgaand park aan te kopen om zo de verkaveling van dit stuk groen in het hart van onze gemeente tegen te houden.

Het waren ook de raadsleden van RUIMTE die samen met andere geëngageerde inwoners het initiatief namen om voor Hof Te Groene Walle, de vierkantshoeve gelegen aan de Kunstschildersweg in De Pinte, een beschermingsaanvraag in te dienen.

De historische en erfgoedwaarde van dit gebouw is meer dan bijzonder. Zo komt deze hoeve al voor op de Ferrariskaarten uit 1777. Nu de laatste bewoners op het ogenblik van de aanvraag een hoge leeftijd hadden bereikt, zij daarenboven geen kinderen hadden en de toenmalige meerderheid dit gebied had ingekleurd als strategisch te ontwikkelen gebied, was een bescherming meer dan noodzakelijk teneinde de sloop te vermijden.

Terecht werd deze hoeve met bijgaande landerijen bij ministerieel besluit van 2 december 2011 beschermd o.a. omwille van haar historische waarde en meer bepaald de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde.

Niet onbelangrijk hierbij is het feit dat de toenmalige lokale meerderheid onder leiding van CD&V dienaangaande een negatief advies had afgeleverd. Erfgoed was toen nog steeds geen prioriteit.

Thans is CD&V verontwaardigd dat de nieuwe bestuursploeg in haar meerjarenplan niets heeft weerhouden inzake Hof Te Groene Walle.

Men gaat hier evenwel voorbij aan het feit dat deze site geen eigendom is van de gemeente, op heden niet te koop staat en dat de eigenlijke bescherming op zich al van grote waarde is.

Het is evenwel naïef en het toont aan dat CD&V nog steeds niet weet van welk hout pijlen maken, om te stellen dat een gemeente zomaar kan ingrijpen in het privaat patrimonium.

De aankoop van de gehele site behoort niet tot de financiële mogelijkheden van onze gemeente, hoe graag RUIMTE dit ook zou willen.

Vanzelfsprekend betekent dit daarom niet dat wij als lokale overheid de huidige en toekomstige eigenaars niet kunnen bijstaan en begeleiden bij het invullen en herbestemmen van deze prachtige en waardevolle site. Alleen, dergelijke acties en initiatieven gebeuren niet via pamfletten of een valse verontwaardiging in een partijblad.

[singlepic id=260 w= h= float=center]